2010-11

Απόφοιτοι σχολικού έτους 2010 -2011

Α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
1 Αναστασιάδου Αναστασία Δημήτριος
2 Βαμβακά Κωνσταντίνα Παναγιώτης
3 Βλασακίδου Ιωάννα Παύλος
4 Γαβριηλίδης Γεώργιος Δημήτριος
5 Γκεντσίδης Αναστάσιος Δημήτριος
6 Γραμματεύς Δημήτριος Σαράντης
7 Δερμεντζοπούλου Γεωργία Γεώργιος
8 Δερμεντζοπούλου Χριστίνα Γεώργιος
9 Δερνεκτσή Μαρία Γεώργιος
10 Δολοψόγλου – Κεφαλάς Κων/νος-Ερμής Ιωάννης
11 Καπετανίδου Πασχαλίνα Γρηγόριος
12 Καραγκιοζίδης Αθανάσιος Ευάγγελος
13 Κολτσίδης Αναστάσιος Χρήστος
14 Κουρουγιάννης Αναστάσιος Αθανάσιος
15 Παπαδόπουλος Γεώργιος Νικόλαος
16 Παπαντριανταφύλλου Αναστασία Στέφανος
17 Κουφίδης Χρήστος Γρηγόριος
18 Μαλτούδη Κωνσταντίνα Γεώργιος
19 Μαρασλή Μαρία Βασίλειος
20 Μαρασλή Φανή Χρήστος
21 Μούρδαλας Φώτιος Νικόλαος
22 Μπαρώνη Μαρία-Μάρθα Γεώργιος
23 Μπαρώνης Νικόλαος Γεώργιος
24 Μπιδέκα Ασημίνα Πολυχρόνης
25 Παπαγεωργίου-Καυκά Αικατερίνη Αριστοτέλης
26 Παπαδοπούλου Στυλιανή Κωνσταντίνος
27 Παπουτσούδης Αθανάσιος Γεώργιος
28 Πασιαλής Στέφανος Χρήστος
29 Σταφυλαράκης Σταύρος Αντώνιος
30 Τσελεμπής Νικόλαος Γεώργιος
31 Φαυγής Χρήστος Γεώργιος
32 Φυδανίδης Γεώργιος Δημήτριος
33 Χατζηάστρου Νικόλαος Αναστάσιος
34 Χόνδρογλου Μαρίνα Στέλιος

Αφήστε μια απάντηση