Τα έργα μας

Εδώ παρουσιάζουμε τις εργασίες μας που δημιουργούμε στο σχολείο.

  • εργασίες μαθητών Α΄τάξης          

  • εργασίες μαθητών Β΄τάξης

  • εργασίες μαθητών Γ΄τάξης

  • εργασίες μαθητών Δ΄τάξης

  • εργασίες μαθητών Ε΄τάξης

  • εργασίες μαθητών ΣΤ΄τάξης