ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες

β.Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

 

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή

στο Δημοτικό.

ΟΡΙΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Όλες οι οδοί δυτικά της Αθανασίου Αργυρού και της Σερρών (έξοδος Νιγρίτας προς Σέρρες), όλες οι οδοί ανατολικά της Μ. Αλεξάνδρου, της Αγίου Αθανασίου και της Θεσσαλονίκης (έξοδος Νιγρίτας προς Τερπνή, εκτός των οικοδομικών τετραγώνων που περικλείονται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Νευροκοπίου και Μοναστηρίου) , η περιοχή της Καλλιθέας, Ανθή

Σας παρακαλώ να προσέρχεστε στον χώρο του σχολείου κατόπιν ραντεβού (2322022307),φορώντας μάσκα και τηρώντας όλα τα μέτρα του Ε.Ο.Δ.Υ. για την διασπορά του ιού covid-19.

                                                 Η Διευθύντρια

                                         Αργυροπούλου Παναγιώτα