Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δ1΄

1. «Υγιεινή διατροφή»

Ξεκινώντας την εκπόνηση του προγράμματος είχαν τεθεί ως βασικοί στόχοι αρχικά η συνειδητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις διατροφικές επιλογές τους και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες του οργανισμού τους και τη σωστή και υγιεινή διατροφή τους. Ως επιπλέον στόχος τέθηκε η ένταξη μιας σημαντικής κατηγορίας τροφών, όπως είναι τα λαχανικά και φρούτα, στην καθημερινή τους διατροφή.

2. «Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου – Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης»

 Βασικός πυλώνας του  προγράμματος  αποτέλεσε η προσέγγιση  της θεματικής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και πιο συγκεκριμένα, του δικαιώματος  της  ελευθερίας έκφρασης, μέσω  της ανάπτυξης  και  καλλιέργειας  των  Δεξιοτήτων  Ζωής (Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Πολιτειότητα, Πρωτοβουλία και Υπευθυνότητα).

3. «Waterwise Το νερό με μέτρο!»

Ως βασικοί στόχοι είχαν τεθεί, αρχικά να προσφέρει στα παιδιά πολλές οπτικές γωνίες σχετικά  με  το  θέμα  και  να  τα  κάνει  «σοφότερα»  αλλά  και  πιο  υπεύθυνα  στην συμπεριφορά τους, στο πλαίσιο του Στόχου 6 «Καθαρό Νερό και Αποχέτευση» των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

4. «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες εκμάθησης ραδιοφωνικής παραγωγής και ανάπτυξης πρωτότυπου ραδιοφωνικού υλικού από μαθητές, που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο του Διαδικτυακού Μαθητικού Ραδιοφώνου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την Παιδεία στα Μέσα.

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.