ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχολείο, Φοιτητής, Παιδιά, Χαρτόνι, Κραγιόνια

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο είναι ο χώρος, όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται, αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν αντιβαίνει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία λειτουργίας του σχολείου. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

 Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’  και Δ΄ Τάξεων, καθώς και η χρήση φόρμας και αθλητικών παπουτσιών για όλους τους μαθητές.

Άφιξη στο σχολείο
Η άφιξη των μαθητών γίνεται από τις 8.00 ως 8.15 το πρωί. 

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Διαλείμματα

 • Η είσοδος και η έξοδος στις αίθουσες διδασκαλίας  να γίνεται χωρίς θόρυβο (διαλείμματα – αλλαγή ώρας). Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να τρέχουν στις σκάλες ή να κρέμονται στην κουπαστή, γιατί είναι επικίνδυνο.
 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές βγαίνουν στις αυλές του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους, να δίνουν προτεραιότητα στο κυλικείο, στις βρύσες και στις τουαλέτες στα μικρότερα παιδιά και να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν.
 • Μόλις τελειώσει η ώρα του διαλείμματος, οι μαθητές προσέρχονται στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις σκάλες. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών παιχνιδιών απαγορεύεται στον χώρο του σχολείου, καθώς και κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.

 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η αναχώρηση γίνεται αυστηρά την ώρα που οι γονείς-κηδεμόνες έχουν δηλώσει ότι θα αποχωρούν τα παιδιά τους.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Γονείς – κηδεμόνες
Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία και ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.

 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές  κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου μας.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, ενημερώστε τον δάσκαλο της τάξης ή τον διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

 

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση