Εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα

2ο  Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε προκειμένου για την εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

γ)Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 7:00 – 8:00 ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΜΑΘΗΤΕΣ
1Η ΩΡΑ 13:20 – 14:00 ΣΙΤΙΣΗ
2Η ΩΡΑ 14: 15 – 15:00 ΜΕΛΕΤΗ
3Η ΩΡΑ

 

15:15 – 16:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 14 ΜΑΘΗΤΕΣ

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

Α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο.

 Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

Β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,

  • πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
  • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.

Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε στο blog του Σχολείου ή να την πάρετε από το Σχολείο. Την αίτηση με τα δικαιολογητικά ή θα τα στέλνετε με  email ή θα τα προσκομίζετε στο σχολείο.

Καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο πρόγραμμα ορίζεται η 29/05/2020

αίτηση ολοήμερου

Επιστολή σε γονείς σχετικά με το ολοήμερο 2020-21

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Τζίνης Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση