Κάλαντα Λαζάρου στην Αργολίδα

Το Σάββατο το πρωί,τα παιδιά   καλαντίζουν τον Λάζαρο  στη γειτονιά τους.

                                Κάλαντα του Λαζάρου

Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός
Εν τη πόλει Βηθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία
Λάζαρον τον αδερφό της , τον πολύ αγαπητό της
Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν ,και τον εμοιρολογούσαν
Την ημέρα την τετάρτην , κίνησε ο Χριστός για να’ ρθειΚαι βγήκε κι η Μαρία έξω από τη Βηθανία.
Σκύβει εμπρός γονατιστή και τους Πόδες του φιλεί.        
-Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου.
Μα κι εγώ τώρα πιστεύω, και καλότατα εξεύρω
Ότι δύνασαι αν θέλεις και νεκρούς να ανασταίνεις.
   Λέγε, πίστευε, Μαρία άγωμεν εις τα μνημεία

Τότε κι ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει:
-Άδη, Τάρταρε και Χάρε Λάζαρε μου θα σε πάρω:
Δεύρο έξω Λάζαρε μου, φίλε και αγαπητέ μου
Παρευθύς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι.
Λάζαρος απενεκρώθη, ανεστήθη και σηκώθη.
Λάζαρος σαβανωμένος και με το κηρί ζωσμένος

-Λάζαρε πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες;
-Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους.
Δώστε μου λίγο νεράκι, να ξεπλύνω το φαρμάκι
Της καρδίας, των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον.

                    περιοχή Δενδρών Δήμου Ναυπλιέων

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΒΙΒΛΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.