Τα τρία γουρουνάκια και τα τρια μικρά λυκάκια

Σύγκριση των δυο παραμυθιών, συζήτηση για τα στερεότυπα, για τη φιλία και  τη συνεργασία. .

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Α΄ ΤΑΞΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.