Ζωγραφιές και κατασκευές 28ης Οκτωβρίου 1940

                                                

 

                 

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.