Λειτουργία τμήματος ένταξης

Η λειτουργία του Τμήματος Ένταξης κατά τη διάρκεια της Σχολικής Χρονιάς 2019-20

Το τμήμα ένταξης στελεχώνεται από τον δάσκαλο Ειδικής Αγωγής με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όποιον τομέα χρειάζονται ενίσχυση.

Για να προσδιοριστούν οι ακριβείς δυνατότητες του παιδιού, σημαντική προϋπόθεση είναι η έκδοση γνωμάτευσης από κάποιο δημόσιο διαγνωστικό φορέα.

Ο δάσκαλος Ειδικής Αγωγής ασκεί παιδαγωγικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο προς το παιδί και τους γονείς του.

Λειτουργεί αυτόνομα μέσα στο τμήμα ένταξης και την ίδια στιγμή συμπληρωματικά σε συνεργασία με το/η δάσκαλο/α της τάξης για την αντιμετώπιση δυσκολιών που εκδηλώνει ο/η μαθητής-τρια.

Ο δάσκαλος Ειδικής Αγωγής είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στους γονείς και τις προσδοκίες τους και ανάμεσα στο παιδί και τη μάθηση.

Οι συνθήκες και το είδος διδασκαλίας εκτιμιούνται ξεχωριστά για τον κάθε μαθητή.

Για άλλους μαθητές είναι ωφέλιμη η ένα προς ένα διδασκαλία (1 παιδί στο τμήμα ένταξης) και για άλλους η σύνθεση ομάδων (2-4 μαθητές μαζί).

Το πρόγραμμα που σχεδιάζεται είναι απόλυτα εξειδικευμένο για το κάθε παιδί.

Δεν εστιάζεται μόνο στους μαθησιακούς τομείς.

Για κάθε παιδί ξεχωριστά, ιεραρχούνται ορισμένες προτεραιότητες που αφορούν είτε τη μάθηση είτε τη συμπεριφορά είτε τη δυνατότητα συγκέντρωσης της προσοχής είτε το συνδυασμό όλων αυτών.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας επίσης, διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ της μάθησης που έχει το παιδί και με τι βοηθιέται περισσότερο π.χ ένα παιδί απομνημονεύει πληροφορίες όταν τις ακούει, ενώ άλλο χρειάζεται να τις βλέπει γραμμένες.

Οι στόχοι που θέτει ο δάσκαλος Ειδικής Αγωγής πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι προς όφελος κάθε μαθητή.

Η φιλοσοφία στο Τμήμα ΄Ενταξης (Τ.Ε) είναι ότι δεν κάνουμε το παιδί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου (βιβλίο, αναλυτικό πρόγραμμα), αλλά αναδιαμορφώνουμε τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητες του παιδιού.

Μακροπρόθεσμος στόχος  είναι να μπορέσει κάθε παιδί που βρίσκεται στο Τ.Ε. να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα του παρέχει την αυτονομία με απώτερο σκοπό τη διακοπή των μαθημάτων στο Τ.Ε. και την παρακολούθηση μόνο στην τάξη.

Ο δάσκαλος του Τμήματος Ένταξης

Γιαβής Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση