«Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το διδακτικό έτος 2019-2020»

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4(α)του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α /1-8-2017) και την εγκύκλιο Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019 ,  οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν από 6 έως και 20 Μαϊου 2019.

Στη σχολική χρονιά 2019-2020  στην Α τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας.

( ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ. ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στο βιβλιάριο ελέγχονται τα:

D.T.P. (αντιδιφθερικό, αντιτετανικό, αντικοκκυτικό)

SABIN (πολυομελίτιδας)

M.M.R (ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας) 2 δόσεις

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αντίγραφο της α σελίδας του Ε1 όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητη (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ).

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής της Α΄ τάξης συγκεντρώνονται από τους διευθυντές των σχολείων. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γίνεται ισομερώς αλφαβητικά και ανά φύλο από επιτροπή που αποτελείται από τους διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων και έναν εκπαιδευτικό του κάθε σχολείου που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή ανεξάρτητα από το σχολείο του συγκροτήματος στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό μετεγγραφής ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό μαθητών.

 

Όρια σχολείων:

 

2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου Η περιγραφόμενη περιοχή δια των οδών:

·                    Λεωφ. Ασκληπιείου (μονοί αριθμοί) και ανατολικά μέχρι την οδό Μαντούς Μαυρογένους όρια ΔΔ Άριας,

·                    Οδός Άργους προς βορρά (ζυγοί αριθμοί) έως ορίων οικισμού Ν. Βυζαντίου

·                     Οι κατοικίες μέχρι λόφο Προφ. Ηλία,

·                    Οι κατοικίες μέχρι το στρατόπεδο (εκτός Αγ. Κυριακής)

 

 

 

Οι δ/ντές των σχολείων:

 

Τζίνης Γεώργιος

2ο Δημοτικό

 

Δίπλας Δημήτρης

5ο Δημοτικό

 

 

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση