Ολοήμερο Σχολείο

Από Δευτέρα 17/9/2018  θα λειτουργήσουν κανονικά τα ολοήμερα τμήματα του 2ου

Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. Το ολοήμερο αρχίζει 13:15.

13:15– 13:20       –      5΄-  Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 -14:00       –        40΄-  1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση
14:00 – 14:15        –     15΄-  Διάλειμμα
14:15 – 15:00        –    45΄- 2η ώρα  Ολοήμερου Προγράμματος- Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15.15      –        15΄  –   Διάλειμμα
15.15 – 16:00      –        45΄ –   3η ώρα  Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου  (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Δημοσιεύθηκε στην AAA!!! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Α΄ ΤΑΞΗ, Β΄ ΤΑΞΗ, Γ΄ ΤΑΞΗ, Δ΄ ΤΑΞΗ, Ε΄ ΤΑΞΗ, ΕΚΤΗ - ΣΤ΄ΤΑΞΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.