Φεβ 21 2016

e-twinning

Το τμήμα Ε’1 μαζί με τις εκπαιδευτικούς Αριστέα Τσουμάνα και Κυριακή Χατζηπαναγιώτου, συμμετέχουν σ’ένα εθνικό πρόγραμμα του etwinning. Το θέμα του προγράμματος είναι “Εξοικείωση και ενημέρωση με τις αισθητηριάκες αναπηρίες, τύφλωση και κώφωση”. Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να πληροφορηθούν για τον τρόπο ζωής των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά στην καθημερινή τους ζωή. Στα πλαίσια του προγράμματος, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν στο τρίμηνο που αφορούσε την τύφλωση, το Ε’1 και το Στ’1 επισκέφτηκαν το ΚΕ.Α.Τ. (Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών) μαζί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για τυφλούς (συνυπάρχουν και άλλες αναπηρίες). Τα παραπάνω συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο.

Αυτή η σελίδα έχει τις ακόλουθες υποσελίδες

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση