Νοέ 25 2017

Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Λάτση

shareLogo_ell
cover (1)

Πρόσφατα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  ανακοίνωσε τις 20 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα που θα χρηματοδοτηθούν το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 από το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα». Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς «Κώστας Λαχάς» επιλέχθηκε ως ένα από τα 20 Σχολεία που θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 2.500 €.

 Το πρόγραμμα στόχο έχει την ενίσχυση της καινοτομίας κατά τη μαθησιακή διαδικασία, χρηματοδοτώντας δράσεις που αλλάζουν τα δεδομένα της τυπικής διδασκαλίας. Η τέχνη, οι επιστήμες, η τοπική ιστορία, το περιβάλλον, η φιλαναγνωσία μπλέκονται σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι κατά το οποίο τα παιδιά απολαμβάνουν την μάθηση μέσα και έξω από τις τάξεις τους.

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων, ακολουθήθηκε μια απαιτητική διαδικασία κατά την οποία υποβλήθηκε φάκελος με τη σχετική αίτηση, καθώς και μια SWOT ανάλυση (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) η οποία αποτύπωνε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σχολικής μονάδας, καθώς τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και των απειλών που ελλοχεύουν.

Η πρόταση που κατέθεσε το 2ο Δημοτικό, αφορά την ανασύνθεση της ιστορίας του σχολείου και της πόλης μέσα από το αρχειακό υλικό του σχολείου.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα επιδιωχθεί οι μαθητές και οι μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν τα μαθητολόγια και τα βαθμολόγια από τη δεκαετία του ’20 που φυλάσσονται στη σχολική μονάδα, προκειμένου να ανακαλύψουν την πραγματικότητα, που σχετίζεται με το παρελθόν του σχολείου και της πόλης γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό θα κατασκευαστεί μια Βάση Δεδομένων  προκειμένου να αναλυθούν τα αρχεία του Σχολείου των σχολικών ετών 1923-1925 και να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα σχετικά με θέματα που αφορούν τη φοίτηση, τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού τα επαγγέλματα της εποχής, καθώς και τους τόπους προέλευσης του προσφυγικού μαθητικού πληθυσμού.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να συνεχιστεί η έρευνα στα αρχεία που αφορούν  τις σχολικές χρονιές της δεκαετίας του ’20 με σκοπό να εκδοθεί ένα βιβλίο που θα αποτυπώνεται η ιστορία του σχολείου και της πόλης.

Συντονίστρια του προγράμματος είναι η Υποδιευθύντρια του Σχολείου Κωνσταντινίδου Ναζή, ενώ οφείλονται αμέριστες ευχαριστίες στον Δ/ντη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, κο Παναγιώτη Καπίδη που έχει αναλάβει να υλοποιήσει την κατασκευή της βάσης δεδομένων.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση