Ιαν 19 2019

Επιλογή του Σχολείου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «OSOS»

Ανακοινώθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τα Σχολεία που θα συμμετέχουν  στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020 «Open Schools for Open Societies – OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια
ανοιχτή κοινωνία).

Από το Κιλκίς εκτός από το Σχολείο μας, επιλέχθηκαν το 4ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς. Η πρόταση που κατέθεσε το σχολείο μας αφορά  τη δημιουργία ταυτότητας της περιοχής μας, μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και δράσεις κύρια συστατικά των οποίων είναι η δικτύωση και οι συνεργασίες.