Φεβ 06 2017

Ιστοσελίδα σχετικά με το Έτος Αριστοτέλη

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, υλοποιήθηκε από το τμήμα Ε1 του 2ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς το εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα: «Η οργάνωση της σχολικής ζωής με βάση τις απόψεις του Αριστοτέλη».

Βασικός στόχος του σεναρίου ήταν να διερευνηθούν από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες οι απόψεις τους για μια σειρά από θεμελιώδεις φιλοσοφικές έννοιες, όπως η φιλία, η φρόνηση, η δικαιοσύνη κ.α., να συγκριθούν οι απόψεις αυτές  με τον φιλοσοφικό στοχασμό του Αριστοτέλη και συγχρόνως να διαπιστωθεί κατά πόσο η κατανόηση των εννοιών αυτών, σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή τους, μπορεί να βελτιώσει την καθημερινή ζωή στο σχολείο.

Αφορμή για την εφαρμογή του σεναρίου αποτέλεσε η ανακήρυξη από την Unesco του 2016 ως επετειακού «Έτους Αριστοτέλη», όμως ο αντικειμενικός σκοπός της υλοποίησής του ήταν η αντιμετώπιση φαινομένων ελαφριάς παραβατικότητας, απείθειας και κοινωνικού αποκλεισμού που είχαν παρατηρηθεί στο Τμήμα που εφαρμόστηκε το σενάριο. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε, τα παιδιά αφενός να διερευνήσουν τις δικές τους απόψεις πάνω σε θέματα πρακτικής φιλοσοφίας και αφετέρου να συνειδητοποιήσουν ότι οι έννοιες που πραγματευτήκαν απασχόλησαν στο παρελθόν τον μεγάλο φιλόσοφο Αριστοτέλη, γνωρίζοντας παράλληλα και μέρος του έργου του. Για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών/τριών χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ανοικτού τύπου μέσω Η/Υ, όπως ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, ενώ για τη σύγκριση των απόψεων των μαθητών/τριών με αυτές του Αριστοτέλη χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία σχετική με το έργο του φιλοσόφου.

Τα πορίσματα της εργασίας, καθώς και ο τρόπος δουλειάς παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα:

etos-aristoteli.weebly.com

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση