Οκτ 17 2018

Η πυκνότητα…αλλιώς.

Μια διαφορετική προσέγγιση των φυσικών μεγεθών της μάζας και του όγκου των υλικών σωμάτων, καθώς και της έννοιας της πυκνότητας είχαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν  οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ Τάξης του Σχολείου, με τη χρήση της προσομοίωσης PhET του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Οι προσομοιώσεις που παρέχει το PhET  είναι δωρεάν, βασίζονται σε εκτεταμένη εκπαιδευτική έρευνα και παρωθούν τους μαθητές να συμμετάσχουν στη μάθηση, μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό παιγνιώδες περιβάλλον, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της εξερεύνησης και της ανακάλυψης.

Τα παιδιά χειρίστηκαν την προσομοίωση με ευκολία, συμπλήρωσαν το Φύλλο Εργασίας και κατέληξαν στα συμπεράσματά τους, εντοπίζοντας παράλληλα τις εφαρμογές των όσων ανακάλυψαν, στην καθημερινή ζωή.

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της «Πυκνότητας» επιχειρείται να επεκταθεί η χρήση των προσομοιώσεων στην εκπαιδευτική πρακτική του σχολείου μας, έτσι ώστε να καταστεί πιο εύκολη η μελέτη, η κατανόηση και ο πειραματισμός με πολύπλοκα φυσικά φαινόμενα.

Τις διορθώσεις στα Φύλλα Εργασίας τις έκανε ο συνταξιούχος Βιολόγος καθηγητής κος Θεόφιλος Γουλτίδης, ο οποίος με τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις του βοήθησε αποφασιστικά στην επιτυχημένη υλοποίηση του μαθήματος και για τον λόγο αυτό, οφείλουμε να του εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας.