Φεβ 24 2016

Έναρξη Λειτουργίας ΕΔΕΑΥ στο Σχολείο μας

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από φέτος το Σχολείο μας, στα πλαίσια ένταξής του στο 2ο Σ.Δ.Ε.Υ. (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης & Υποστήριξης), έχει συγκροτήσει τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), η οποία στελεχώνεται από τριμελή διαγνωστική – αξιολογική – υποστηρικτική ομάδα  (ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής) με προεδρεύοντα τον Διευθυντή του Σχολείου.

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελεί έναν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας,  που σκοπό έχει, τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, και τη διεπιστημονική ενίσχυση του εκπαιδευτικού και του  Σχολείου γενικής αγωγής.

Γενικά οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. είναι : 1) να διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών, 2) να διαμορφώνει ή να εφαρμόζει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές/τριες με διαπιστωμένη δυσκολία (είτε κατόπιν ή χωρίς τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), 3) να παραπέμπει μαθητές/τριες, που χρειάζονται γνωμάτευση, στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όταν παρά την υποστήριξή τους στο σχολείο συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες στη μάθηση, συμπεριφορά ή ένταξή στο σχολικό περιβάλλον, 4) να προωθεί την ανάπτυξη του σχολείου στα πλαίσια της ένταξης και συμπερίληψης για όλους τους μαθητές/τριες  χωρίς διακρίσεις, 5) να υποστηρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι κάποια στιγμή έως το τέλος της σχολικής χρονιάς θα  μπορεί να σχεδιαστεί και να σας ανακοινωθεί μια ομαδική συνάντηση όσων γονέων επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να  θέσουν σε μια ανοιχτή συζήτηση τους προβληματισμούς ή τα αιτήματα σχετικά με τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους.

Για οποιαδήποτε απορία ή εξατομικευμένη ανάγκη θα επικοινωνείτε με τον Διευθυντή του Σχολείου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση