Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 παρουσιάστηκαν στο σχολείο τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που εκπονήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Πρώτα παρουσιάστηκε από τους μαθητές της έκτης τάξης το πρόγραμμα μουσειακής εκπαίδευσης με τίτλο: «Ο μαγικός κόσμος των μουσείων» με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις Μαρία Αγγελοπούλου, Κατερίνα Καλτσά και Φαίη Βαμβούρη. Δημιουργήσαμε ιστολόγιο  που περιλαμβάνει όλο το υλικό του προγράμματος.

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (παρουσίαση)      Ιστολόγιο

      

Ακολούθησε η παρουσίαση από τους μαθητές του Α2 και Γ2 του προγράμματος με τίτλο: «Η μυθολογία στο μαγικό κόσμο των μουσείων», όπου οι μικροί μαθητές δραματοποίησαν την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή Σοφίας Ζαραμπούκα. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ευσταθία Κυργιώργη, Ευστάθιος Κουμπής

Η μυθολογία στο μαγικό κόσμο των μουσείων

  

Τέλος, η πέμπτη τάξη παρουσίασε το πρόγραμμα «Φιλαναγνωσίας» στο οποίο συμμετείχε φέτος συνδυάζοντας το με το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Κατερίνα Καλτσά.