Μια ματιά…στα παλιά

Προαύλιο 3ου

Εδώ θα δείτε όσες φωτογραφίες από το παρελθόν του σχολείου μας μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Όπου δεν υπάρχει χρονολογία, τοποθετήθηκαν κατά προσέγγιση στη δεκαετία. Μπορείτε πάντα να φέρνετε παλιές φωτογραφίες οι οποίες θα δημοσιευτούν εδώ για να … ταξιδέψουμε παρέα στο παρελθόν.