ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2016-17

Αγαπητοί γονείς, οι εγγραφές στο Ολοήμερο άρχισαν και θα τελειώσουν το αργότερο στις 21 Ιουνίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία, για την εγγραφή απαιτείται γραπτή έγκριση του Διευθυντή ΠΕ Μεσσηνίας και μόνο για σοβαρούς λόγους. Δεν θα γίνονται πλέον εγγραφές το Σεπτέμβριο ή στη μέση της χρονιάς. Στο Ολοήμερο μπορούν να εγγραφούν : Μαθητές των […]