ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι :
Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ Δημοτικού ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ θα πραγματοποιηθούν από 1 ως 20 Μαρτίου 2023
Στην Α΄τάξη του Δημοτικού θα φοιτήσουν οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2017
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Βιβλιάριο Υγείας παιδιού για τον έλεγχο των εμβολίων
• Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το παίρνετε από το σχολείο)
• Αίτηση –Δήλωση γονέα (από το σχολείο)
Εκκαθαριστικό ή Λογριασμός όπου θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας
• Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί σας.
1ο Δημοτικό : 2763022480
2ο Δημοτικό : 2763022273