ΟΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 3-3-2022

IMG 2707 IMG 2708 IMG 2709 IMG 2712 IMG 2717 IMG 2719 IMG 2720 IMG 2725 IMG 2727 IMG 2728 IMG 2730 IMG 2732 IMG 2733 IMG 2734 IMG 2735 IMG 2738