Οι κάρτες του Α’1

Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός. (Ευριπίδης)