Το παραμύθι του Β’2

Οι μαθητές του Β’2 τμήματος έφτιαξαν ένα παραμύθι με θέμα το περιβάλλον.
Ο τίτλος του παραμυθιού είναι ‘Η παραλία με τα σκουπίδια’.