Ινδικός μύθος

 
Από τους μαθητές του Δ’1
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο μύθος είναι ένα ιδιαίτερο είδος ιστορίας, που προσπαθεί να ερμηνεύσει κάποιες όψεις του κόσμου που μας περιβάλλει.