Τα μέρη του υπολογιστή

Πριν λίγο καιρό ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στα μέρη του υπολογιστή με τους μαθητές την πέμπτης (Ε’) τάξης. Συναντήσαμε καινούργιες έννοιες, όπως “το λογισμικό” ή “το λειτουργικό σύστημα”. Αφού αναλύσαμε την κάθε έννοια και είδαμε παραδείγματα, συνοψίσαμε το ταξίδι αυτό σε μια εργασία την οποία και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε.