Ξενάγηση των μαθητών της Α’ τάξης και αδελφοποίηση με τους μαθητές της ΣΤ’

Τα παιδιά της Α’ τάξης  ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου μας και συστήθηκαν στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων. Στη συνέχεια ακολούθησε αδελφοποίηση των μαθητών/τριών της Α’ τάξης με τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης. Στόχος της δράσης είναι η ομαλή προσαρμογή των μικρών μαθητών και μαθητριών στο νέο σχολικό περιβάλλον.

1699446423134 1   1699446471307