ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Ιαν 20208

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο σχολείο φοίτησης του παιδιού σας. Η ΕΔΕΑΥ (ιδρυθείσα με βάση το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013) αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου.

Η ΕΔΕΑΥ του σχολείου μας αποτελείται από:

α) Τη διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου κ. Πετρίδου Σοφία

β) Την Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής της Σχολικής Μονάδας κ. Πρόιου Ειρήνη

γ) Την Ψυχολόγο κ. Καλαϊτζίδου Παρασκευή

δ) Την Κοινωνικό Λειτουργό κ. Χυδίρογλου Λεμονιά

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφο 4ε του Ν. 4125/2013 τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολικού δικτύου
 • Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές/τριες με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια.
 • Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του/της μαθητή/τριας μέσα στη γενική σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του/της μαθητή/τριας και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.
 • Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών/τριών
 • Προετοιμάζει, σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους ανάγκες, τους μαθητές/τριες για κάθε μετάβαση.
 • Παραπέμπει μαθητές/τριες που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι/ες παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
 • Εφαρμόζει το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή καθώς και τις οδηγίες ή το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα που προτείνονται από το ΚΕΔΔΥ στην περίπτωση που ο μαθητής έχει ήδη γνωμάτευση.
 • Στοχεύει στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων, στην άμβλυνση ή/και επίλυση διαπροσωπικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα (οι μαθητές και οι οικογένειες τους) και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους
 • Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο/η μαθητή/τρια, σε μέλη της οικογένειας σύμφωνα με το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφοροποίησης.
 • Εφαρμόζει προγράμματα κατά άτομο ή σε όλη την τάξη του/της μαθητή/τριας (αν κριθεί απαραίτητο) που προάγουν την Ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών/τριών.

Η συναίνεση και η συνεργασία σας ως γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου διασφαλίζει την επίτευξη του κοινού στόχου μας, που δεν είναι άλλος από την εκπαιδευτική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. θα βρίσκονται στο σχολείο μας, για τη σχολική χρονιά 2019-20, κάθε Τετάρτη. Όσοι ενδιαφέρεστε για μια συνάντηση με τα μέλη της μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2381023258.

 

Με εκτίμηση,

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ

 

Αφήστε μια απάντηση

Πρόσφατα σχόλια

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων