Αποχώρηση μαθητών

Αγαπητοί γονείς σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια και τη συνεργασία όλων σας στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων που έχει διαμορφωθεί. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ακόλουθα, ώστε να διαφυλαχθεί η σωστή τήρηση των μέτρων προστασίας που έχουμε λάβει.

Η διαδικασία αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο είναι η εξής:

  • Από την οδό Ολυμπίας: Πρώτα αποχωρούν οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2, έπειτα οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 και τέλος οι μαθητές των τμημάτων Γ1 και Γ2 μαζί με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους.
  • Από την οδό Ανεξαρτησίας: Πρώτα αποχωρούν οι μαθητές των τμημάτων Δ1 και Δ2, έπειτα οι μαθητές των τμημάτων Ε1 και Ε2 και τέλος οι μαθητές των τμημάτων Στ1 και ΣΤ2.

Παρακαλείσθε κατά την αναμονή σας στις δύο εξόδους του σχολείου να τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να παραβρίσκεστε μπροστά στην πόρτα για την παραλαβή του παιδιού σας με βάση τη σειρά εξόδου των τμημάτων για να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την έξοδο των μαθητών.

Ας προσπαθήσουμε όλοι να διαφυλάξουμε με το ίδιο πάθος τα δύο πολύτιμα αγαθά, της υγείας και της παιδείας. Είμαστε σίγουροι ότι και με τη συμβολή σας θα τα καταφέρουμε.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.