Πρόσκληση στην 2η Επιμορφωτική συνάντηση

1 1

Το 2ο Δημοτικό σχολείο Αμυνταίου Φλώρινας εφαρμόζοντας διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου του, σχεδίασε και υλοποιεί, σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο Λεχόβου, μία σειρά ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας του σχολείου ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης που
προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού σχολείου Λεχόβου να συμμετέχουν στην 2η δίωρη επιμόρφωση που θα γίνει που θα γίνει από την κ. Λουίζα Νοβατσίδου, ΣΕΕ, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Πρόγραμμα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Η επιμόρφωση θα γίνει τη Δευτέρα, 14/2/2022, στις 18:00 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (WebexMeetings) για τα σχολεία τηςWebexMeetings) για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.