Άρθρα με καρτέλα "παραστάτες"

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου

greece

Σήμερα στις 09.45 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου.

Σύμφωνα με αυτήν ορίζονται:

Για την περίοδο έως τις 31 Ιανουαρίου:

Σημαιοφόρος: Καββαθάς Ελευθέριος

Παραστάστες (κατά σειρά βαθμολογίας/κλήρωσης): Κρόμπα Κωνσταντίνα, Μακρυνικόλα Βασιλική, Μακρύγιαννη Σταματίνα, Καρβουνιάρης Αθανάσιος, Αργύρης Κωνσταντίνος

Κατάθεση στεφάνου: Αποστόλου Αικατερίνη

Για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου έως τέλος σχολικής χρονιάς:

Σημαιοφόρος: Πιλάτης Κωνσταντίνος

Παραστάστες (κατά σειρά βαθμολογίας/κλήρωσης): Σαμαρά Ιωάννα, Τσιμπούκης Χαράλαμπος, Παναγιώτου Γεώργιος, Ντεμίρη Φραντζέσκα, Μπαράκου Ελλισάβετ

Κατάθεση στεφάνου: Μεγαρίτης Αντώνιος

Οι παραστάτες τοποθετούνται κατά τη σειρά βαθμολογίας/ κλήρωσης ως εξής:

Μακρυνικόλα Καββαθάς

(σημαία)

Κρόμπα
Καρβουνιάρης Αργύρης Μακρύγιαννη

και για τη β΄ περίοδο

Τσιμπούκης Πιλάτης

(σημαία)

Σαμαρά
Ντεμίρη Μπαράκου Παναγιώτου

 

 

Ετικέτες: , , ,

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών, υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου

shmaia

Επαναλαμβάνουμε το περιεχόμενο προγενέστερής ανακοίνωσής μας για τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παρασταστών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου, που θα γίνει την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 στο α’ διάλειμμα (9.40-10.00), ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, των μαθητών και των γονέων που επιθυμούν να παρευρίσκονται.

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Γ1/219/13-03-2001 (ΦΕΚ 277/2001, τ.Β’)

Φ.10/84/Γ1/480/21-06-2001 (ΦΕΚ 863/2001, τ.Β’)

Φ.10/480/121119/Γ1/29-09-2010

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές:

 • Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
 • Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.
 • Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.
 •  Κατά τον ίδιο τρόπο, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
 •  Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται κατά τμήμα με την υποχρεωτική τήρηση των προαναφερομένων.

Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν  και:

 • Μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
 • Οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου και έχει προσκομισθεί αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε’ τάξη.
 • Αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.

Με τη συνέπεια και τη διαφάνεια που διακρίνει όλες μας τις ενέργειες, υπηρεσιακές και παιδαγωγικές, καλούμε τους γονείς των μαθητών της Στ’ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία να παρευρεθούν στο σχολείο την καθορισμένη ώρα.

Ετικέτες: , , ,

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου

Εντός των ημερών θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα της  παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 210/1998 (ΦΕΚ 161Α), της  Υ.Α. Φ10/84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β) και της  Υ.Α.Γ1/219/16-3-2001 (ΦΕΚ 277Β). Τις σχετικές διατάξεις μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα «Διοικητικά Θέματα» στον ιστοχώρο του σχολείου μας

Οι σχετικές διατάξεις καθορίζουν τα εξής:

 • Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές που δεν έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή και μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
 • Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και οι αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο. Επίσης οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή τους έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκομιστεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε’ τάξη.
 • Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.
 • Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.
 • Με τον τρόπο που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδ. έτους
 • Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται κατά τμήμα. Η επιλογή γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος στην κλήρωση.

Από την πλευρά του Σχολείου επιδιώκουμε το θέμα της επιλογής σημαιοφόρου, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου να μπει στη σωστή του διάσταση, αναδεικνύοντας το ουσιαστικό περιεχόμενο του συμβολισμού της διαδικασίας και φυσικά υπό την προϋπόθεση της ακριβούς τήρησης των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

Ετικέτες: , , ,

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων