Άρθρα με καρτέλα "ολοήμερο"

Θέματα λειτουργίας του σχολείου

progammalllagiΑλλαγή ωρολογίου προγράμματος

Στους μαθητές δόθηκε ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα ισχύσει ΜΟΝΟ για την ερχόμενη εβδομάδα 18-22 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε, πατώντας εδώ.

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος σχολ. έτους 2017-2018

oloimeroΤο Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 με δυνατή ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης και στις 15.00. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθήματος καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης. Κατά τη φετινή χρονιά το Ολοήμερο Πρόγραμμα στελεχώθηκε από την αρχή από ειδικά ορισμένο εκπαιδευτικό που είχε την ευθύνη για τη σίτιση και τη μελέτη των μαθητών, ενώ το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή διατήρηση και κατανάλωση των γευμάτων που φέρουν μαζί τους οι μαθητές. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

OLOHMEROΟ προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για την ερχόμενη σχολική χρονιά έχει ως ακολούθως:

 • Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργεί από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 καθημερινά. Ενδιάμεση αποχώρηση επιτρέπεται με τη λήξη της 2ης ώρας (στις 15.00) και εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
 • Ο ελάχιστος αριθμός για τη σύσταση και τη λειτουργία του τμήματος είναι δεκατέσσερις (14) μαθητές. Αν δε συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών, δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Εξωτερική αξιολόγηση ολοήμερων σχολείων

tn_oloimero2Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) » – ΑΠ 1, 2 και 3 για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015, η οποία διενεργείται από την ανάδοχο εταιρία “Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου τμήματος για το σχολικό  έτος 2015-16

OLOHMEROΤο Ολοήμερο Πρόγραμμα στα σχολεία ΕΑΕΠ, όπως το δικό μας, λειτουργεί από τη λήξη των μαθημάτων έως τις 16.15 καθημερινά. Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ορίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των γονέων και την επάρκεια των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθημάτων καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Διάθεση ωρών για το ολοήμερο τμήμα

puzzle

Διατέθηκε στο σχολείο μας για μερική κάλυψη των αναγκών του ολοήμερου τμήματος η εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ70 (δασκάλων)  κ. Μακρύγιαννη Βασιλική. Καθώς η συγκεκριμένη εκπαδευτικός θα καλύπτει τις ανάγκες των ολοημέρων τμημάτων σε άλλα δύο σχολεία, πέραν του δικού μας, η οργάνωση του ολοήμερου τμήματος αναδεικνύεται σε ένα παζλ για δυνατούς λύτες.

Το σύνολο των ωρών που έχουν διατεθεί έως τώρα για τις ανάγκες του ολοήμερου τμήματος είναι:

ΠΕ70 (δασκάλων): 7 ώρες

ΠΕ 19 (Πληροφορικής): 3 ώρες

ΠΕ32 (Θεατρ. Αγωγής): 3 ώρες

Από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει το ολοήμερο τμήμα το συντομότερο δυνατόν και με τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα.

Ετικέτες: ,

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος του σχολείου

afisa

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα στα σχολεία ΕΑΕΠ, όπως το δικό μας, λειτουργεί από τη λήξη των μαθημάτων έως τις 16.15 καθημερινά. Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ορίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των γονέων και την επάρκεια των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθημάτων καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης. Την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών έχει ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος, ενώ το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή διατήρηση και κατανάλωση του φαγητού (ψυγείο, φούρνους για ζέσταμα, τραπεζομάντηλα μιας χρήσεως).

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2012-13) η διάρθρωση του Ολοήμερου Προγράμματος περιλάμβανε: Μελέτη- προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας (καθημερινά), Μουσική, Αγγλικά και Υπολογιστές (μία ημέρα την εβδομάδα) και Φυσική Αγωγή (δύο ημέρες την εβδομάδα).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων ΕΑΕΠ μπορούν να εγγράφονται όλοι οι μαθητές των οποίων οι γονείς καταθέσουν σχετική αίτηση, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενοι ή όχι. Για τη λειτουργία τμήματος στο Ολοήμερο Πρόγραμμα απαιτείται η ύπαρξη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μαθητών. Εάν υπάρχουν σχετικά αιτήματα μπορεί να λειτουργήσει και η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος (07.00 –08.00, υπό την προϋπόθεση πως θα υπάρχουν δέκα (10) μαθητές. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με τη λήξη του προγράμματος (στις 16.15) ή κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σχολείο, κατά το χρονικό διάστημα από 15.30-15.40. Η εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται κατά την τρέχουσα περίοδο (1-21 Ιουνίου), ενώ ο μαθητής μπορεί να διακόψει τη φοίτηση οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους γονείς του. Για την εγγραφή του μαθητή μετά την περίοδο αυτή απαιτείται, πέραν της υποβολής της σχετικής αίτησης εκ μέρους του γονέα, έγγραφη έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Εκτίμησή μας είναι πως η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να προσφέρει πολλά και στις δυο βασικές της διαστάσεις: α) την παιδαγωγική, αφού γίνεται συμπληρωματική διδασκαλία, προετοιμασία των μαθητών και εμπλουτισμός του προγράμματος και β) την κοινωνική, αφού διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς και μειώνεται το κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών. Για το λόγο αυτό καλούμε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσει το παιδί τους το πρόγραμμα να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου καθημερινά από 3 – 21 Ιουνίου, για να υποβάλλουν σχετική αίτηση, όπως επίσης και να ενημερώσουν άλλους γονείς που τυχόν η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα ήταν επωφελής για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Επισημαίνουμε πως εφόσον στον οικογενειακό σας προγραμματισμό υπάρχει ως ενδεχόμενο να ωφεληθείτε από την παραμονή του παιδιού σας στο Ολοήμερο Τμήμα, είναι αποτελεσματικότερο για τη λειτουργία του σχολείου να κάνετε τη σχετική αίτηση αυτή την περίοδο, ώστε το τμήμα να συγκροτηθεί με ασφάλεια και να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός για τη στελέχωσή του και με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου (30-05-2013)

 

Ετικέτες:

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος

Σε συνέχεια προηγηθείσας σχετικής ανακοίνωσης σας ενημερώνουμε πως το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου δέχεται ακόμη εγγραφές μαθητών. Η λειτουργία του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από τη λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος κάθε τμήματος έως τις 16.15 με δυνατή ώρα αποχώρησης στις 15.30 ή στη λήξη του προγράμματος στις 14.15.

Από την ερχόμενη εβδομάδα το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με επιπλέον γνωστικά αντικείμενα:

 1. Μελέτη- προετοιμασία των μαθητών
 2. Φυσική Αγωγή 
 3. Μουσική 
 4. Αγγλικά

Πεποίθησή μας είναι πως η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να προσφέρει πολλά και στις δυο βασικές της διαστάσεις: α) την παιδαγωγική, αφού γίνεται συμπληρωματική διδασκαλία, προετοιμασία των μαθητών και εμπλουτισμός του προγράμματος και β) την κοινωνική, αφού διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς και μειώνεται το κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών. Για το λόγο αυτό καλούμε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσει το παιδί τους το πρόγραμμα να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου, όπως επίσης και να ενημερώσουν άλλους γονείς που τυχόν η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα ήταν επωφελής για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Ετικέτες: ,

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μπορεί ακόμα να δεχθεί εγγραφές μαθητών.

Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος είναι από τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος έως τις 4.15 μ.μ. και διαρθρώνεται ως εξής:

Ώρα Διάρκεια Δραστηριότητα
14.00-14.05 5’ Διάλειμμα- αποχώρηση μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος
14.05-14.40 35’ Φαγητό- χαλάρωση
14.40-14.50 10’ Διάλειμμα
14.50-15.30 40’ 1η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
15.30-15.40 10’ Διάλειμμα
15.40-16.15 35’ 2η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, με βάση την υπάρχουσα στελέχωση του σχολείου σε προσωπικό, θα διδάσκονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Μελέτη- προετοιμασία των μαθητών
 2. Φυσική Αγωγή 
 3. Μουσική 

Αποχώρηση μαθητών

Η αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνει:

 • Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος στις 16.15
 • Κατά το χρονικό διάστημα 15.30-15.40, εφόσον κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη στο σχολείο.

Όσοι γονείς/ κηδεμόνες επιθυμούν την παρακολούθηση του Ολοήμερου Προγράμματος από τα παιδιά τους,  μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου

Ετικέτες:

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων