Άρθρα με καρτέλα "Αξιολόγηση μαθητών"

Αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών και σχολικής κοινότητας

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συστήθηκε Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα εξής μέλη: α) το διευθυντή του σχολείου, β) την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης γ) κοινωνικό λειτουργό, δ) ψυχολόγο και ε) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Αξιολόγηση και πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των δομών του Υπουργείου Υγείας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι διαθέσιμος εδώ.

Ετικέτες: ,

Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου

Σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση (Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017), τα σημαντικότερα σημεία της οποίας παραθέτουμε ακολούθως:

Άρθρο 1

Έννοια και σκοπός αξιολόγησης Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: , ,

Επίδοση βαθμολογίας Β τριμήνου

elegxosmathitiΗ βαθμολογία του Β’ τριμήνου θα δοθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 από τις 12.30 – 14.00. Κατά τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται και οι γονείς/κηδεμόνες των τάξεων Α’ & Β’, για τις οποίες δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν περιγραφικά για την επίδοση των παιδιών/κηδεμονευομένων τους. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: , ,

Επίδοση βαθμολογίας α΄ τριμήνου

daskalosΕπαναλαμβάνοντας το περιεχόμενο προγενέστερης ανακοίνωσής μας, πληροφορούμε τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών μας πως η βαθμολογία του Α’ τριμήνου θα δοθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου από τις 12.15 και μετά και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών των τμημάτων. Κατά τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται και οι γονείς/κηδεμόνες των τάξεων Α’ & Β’, για τις οποίες δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν περιγραφικά για την επίδοση των παιδιών/κηδεμονευομένων τους. Την ημέρα αυτή το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου θα τηρηθεί ως έχει, οι μετακινούμενοι μαθητές με το λεωφορείο θα αναχωρήσουν την καθορισμένη ώρα ενώ το ολοήμερο τμήμα  θα λειτουργήσει κανονικά.

Θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε ορισμένες επισημάνσεις από μια έρευνα που αφορά τη βαθμολογία στο δημοτικό σχολείο, ως ένα πρώτο υλικό μιας εκτενέστερης συζήτησης που επιδώκουμε να κάνουμε σε σχετική ενημερωτική συνάντηση κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου των μαθημάτων. Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα συμπεράσματα της έρευνας: Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Παιδαγωγική σύσκεψη Α τριμήνου- Αξιολόγηση μαθητών δημοτικού σχολείου

teachers-meeting Με τη λήξη του Α’ τριμήνου σχολ. έτους 2014-15 πραγματοποιήθηκε παιδαγωγική σύσκεψη των εκπαιδευτικών του σχολείου με θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Κατά τη σύσκεψη αυτή επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές στην πρόσκτηση του περιεχομένου του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης της ύλης στα σχολικά εγχειρίδια καθώς και θέματα έκτασης και οργάνωσης του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ορισμένων διδακτικών αντικειμένων. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες:

Επίδοση βαθμολογίας Α Τριμήνου

vathmoi

Η βαθμολογία του Α’ τριμήνου θα δοθεί τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου από τις 12.00 και μετά και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών των τμημάτων. Κατά τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται και οι γονείς/κηδεμόνες των τάξεων Α’ & Β’, για τις οποίες δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν περιγραφικά για την επίδοση των παιδιών/κηδεμονευομένων τους. Την ημέρα αυτή το ολοήμερο τμήμα του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 8/95, Π.Δ. 121/95 και Π.Δ. 201/98 ) και τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου γίνεται ως εξής: Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Επίδοση βαθμολογίας Β΄τριμήνου

 

 Σας ενημερώνουμε πως η βαθμολογία του B’ τριμήνου θα δοθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου από τις 12.30 και μετά, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών των τμημάτων. Κατά τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται και οι γονείς/κηδεμόνες των τάξεων Α’ & Β’, για τις οποίες δεν προβλέπεται βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν περιγραφικά για την επίδοση των παιδιών/κηδεμονευομένων τους. Επίσης στο γραφείο των διδασκόντων θα βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τον ίδιο σκοπό.

Ενημερωτική συνάντηση: Την ίδια ημέρα στις 12.00 ο Διευθυντής του σχολείου καλεί τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών για σύντομη ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Ασφάλεια στο σχολείο».

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 8/95, Π.Δ. 121/95 και Π.Δ. 201/98 ) και τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου γίνεται ως εξής:

Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:

α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες

Μέσα από τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης. Εκτός από τα συγκεκριμένα μαθησιακά του επιτεύγματα, αξιολογούνται:

  • η προσπάθεια που καταβάλλει
  • το ενδιαφέρον του και η ικανότητα συμμετοχής του στο διάλογο που πραγματοποιείται στην τάξη
  • τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος
  • η ακρίβεια στο λόγο
  • η κριτική αντιμετώπιση προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων
  • η διατύπωση υποθέσεων και η διαδικασία επαλήθευσής τους
  • η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας κ.τ.λ.

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι

2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

Για όλες τις τάξεις ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση. Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή. Στο σχολείο μας για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε το ακόλουθο Φύλλο Περιγραφικής Αξιολόγησης, ως προσάρτημα στο Φύλλο Ημερήσιου Ελέγχου.

Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:

Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (Α’)

Πολύ Καλά (Β’)

Καλά (Γ’)

Σχεδόν Καλά (Δ’)

Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (9-10)

Πολύ Καλά (7-8)

Καλά (5-6)

Σχεδόν Καλά (1-4)

Σχετική νομοθεσία και οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών υπάρχει στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Η Αξιολόγηση του μαθητή. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση μαθητών, υπ. αριθμ. πρωτ. Φ7/28/Γ1/186 / 12-2-1996 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Αξιολόγηση μαθητών, υπ.αριθμ. πρωτ. Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Αξιολόγηση μαθητών Α’ τάξης, υπ. αριθμ. πρωτ. Φ7/193/Γ1/238/ 4-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Ετικέτες: ,

Αξιολόγηση μαθητών δημοτικού σχολείου

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 8/95, Π.Δ. 121/95 και Π.Δ. 201/98 ) η αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:

α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι

2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

Για όλες τις τάξεις ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση. Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή.

Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:

Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (Α’)

Πολύ Καλά (Β’)

Καλά (Γ’)

Σχεδόν Καλά (Δ’)

Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (9-10)

Πολύ Καλά (7-8)

Καλά (5-6)

Σχεδόν Καλά (1-4)

Ετικέτες: ,

Επίδοση βαθμολογίας Β’ Τριμήνου

Η βαθμολογία του Β’ τριμήνου θα δοθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου από τις 12.30 και μετά και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών των τμημάτων. Την ίδια ημέρα θα ενημερωθούν και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών των τάξεων Α’ & Β’ για την επίδοσή τους, όπως και όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (μουσικής, θεατρικής αγωγής, εικαστικών, αγγλικών, φυσικής αγωγής, νέων τεχνολογιών) για το θέμα αυτό.

Ετικέτες: ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση