Ανακύκλωση τηγανελαίων

Με βάση την υπ. αριθ. πρωτ. 197753/Δ2/21-11-2016 έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για τη συλλογή βρώσιμων ελαίων προς ανακύκλωση από τα σχολεία της Στερεάς Ελλάδας, το σχολείο μας συνεχίζει την περσινή προσπάθειά του για τη συλλογή οικιακών τηγανελαίων προς ανακύκλωση. Το τηγανέλαιο που θα συλλέγεται θα δίδεται προς ανακύκλωση σε πιστοποιημένη εταιρεία, ενώ θα υπάρχει και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακύκλωση τηγανελαίων.