Το ιστολόγιο ενημέρωσης του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου ξεκίνησε με την έναρξη του σχολικού έτους 2011-2012. Ο σκοπός της λειτουργίας του εκτείνεται σε δύο επίπεδα:

  • Επίπεδο Α: Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το  Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο Διαδικτυακός Τόπος κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί την πύλη εισόδου των πολιτών στο περιεχόμενο τις υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται υπηρεσίες Επιπέδου 1 (Πληροφόρηση), Επιπέδου 2 (Αλληλεπίδραση) και μερικώς υπηρεσίες Επιπέδου 3 (Αμφίδρομη Διάδραση). Η φύση της λειτουργίας του σχολείου ως φορέα της Δημόσιας Διοίκησης δεν απαιτεί την εκτέλεση πολλών λειτουργιών με ηλεκτρονικό τρόπο, ωστόσο αρκετές από αυτές (π.χ. ενημέρωση, υποβολή αιτημάτων, αποστολή εντύπων, βεβαιώσεων κ.λπ.) μπορούν να διεκπεραιωθούν με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
  • Επίπεδο Β: Ενημέρωση για την αμιγώς εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου. Το ιστολόγιο αποτελεί μέσο προβολής και γνωστοποίησης των καθημερινών δραστηριοτήτων του σχολείου αλλά και κάθε δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας που είναι συμβατή με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης.

Το ιστολόγιο και το σύνολο του προσαρτημένου προς αυτού υλικού (αρχεία κειμένου, φωτογραφιών, ήχου κ.λπ.) είναι αποθηκευμένο στους εξυπηρετητές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Το επιλεγμένο θέμα είναι το Arclite.

Επιτελικός υπεύθυνος, τεχνικός υπεύθυνος και υπεύθυνος περιεχομένου του ιστολογίου είναι ο Διευθυντής του σχολείου.

Η χρήση του ιστολογίου προϋποθέτει την αποδοχή των σχετικών όρων χρήσης.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση, αναδημοσίευση ή η επεξεργασία του οπτικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) που εμφανίζει μαθητές ή εκπαιδευτικούς του σχολείου, ανεξαρτήτως της μορφής του υλικού (π.χ. θόλωμα προσώπων, μακρινές ή ομαδικές λήψεις κ.λπ.).

Το υπόλοιπο περιεχόμενο του ιστολογίου αυτού χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα και είναι ελεύθερο για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις

  • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή το χορηγούντο την άδεια (χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).
  • Μη Εμπορική Χρήση — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό για εμπορικούς σκοπούς.
  • Παρόμοια Διανομή — Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.

 

creative_commons