Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το σχολείο στελεχώνεται από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

Τάξη/Τμήμα/Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού
Α  Λεβέντη Μαρία (Υποδιευθύντρια)
Β1 Καυγά Γεωργία
B2 Σατήρη Δήμητρα
Γ1 Χατζηαστερίου Γαρυφαλιά
Γ2 Αστανάστα Βασιλεία
Δ Αντωνιάδη Νίτσα
Ε1 Γλάρος Αντώνιος
Ε2 Πολυχρονίδου Αναστασία
Στ1 Περήφανου Αγγελική
Στ2 Μεγαρίτη Μαρία
Φυσική Αγωγή Πάττας Δημήτριος
Αγγλικά Δημητρίου Σταματούλα
 Αποστόλου Βάσω (συμπλήρωση)
Τ.Π.Ε. Κουτμάνης Παναγιώτης
Μουσική — σε άδεια
Θεατρική Αγωγή Δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός
Εικαστικά Δεν έχει τοποθετηθεί εκπαιδευτικός
Γερμανικά Στρουμπούλη Βασιλική
Γαλλικά Βουδούρη Μαρία-Νικολίτσα
Ολοήμερο Τμήμα  Ξανθοπούλου Μαρία
Τμήμα Ένταξης Λουκά Καλλιόπη
Παράλληλη Στήριξη Γερογιάννη Καλλιόπη
Διευθυντής Αρβανίτης Νίκος