Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 το σχολείο μας λειτούργησε με την ακόλουθη σύνθεση στο διδακτικό προσωπικό:

 

ΤΜΗΜΑ/ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
Α1   Δημολιάνη Ιωάννα
Α2  Χατζηαστερίου Γαρυφαλιά
Β1  Πάγκου Αγγελική
Β2  Αντωνιάδη Νίτσα
Γ1  Πολυχρονίδου Αναστασία
Γ2  Γλάρος Αντώνιος
Δ1  Περήφανου Αγγελική
Δ2  Παπουτσή Βασιλική
Ε1  Χατζή Αικατερίνη
Ε2  Μεγαρίτη Μαρία
ΣΤ1  Καυγά Γεωργία
ΣΤ2  Σατήρη Δήμητρα
Στ3  Λεβέντη Μαρία
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  Βεντούρη Ανδριανή
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Λάμπρου Κορνηλία
ΜΟΥΣΙΚΗ  Κατσανάκη Ευγενία
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Βαλαγιανόπουλος Νικόλαος
 Πάττας Δημήτριος
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  Τσιάκου Βασιλική
ΑΓΓΓΛΙΚΑ  Δημητρίου Σταματούλα
 Τσιγαρίδα Ανθούλα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ  Μελάνη Αναστασία
ΓΑΛΛΙΚΑ  (Δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (Δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ  Ξανθοπούλου Μαρία
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Αρβανίτης Νίκος