Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 το σχολείο μας λειτούργησε με την ακόλουθη σύνθεση στο διδακτικό προσωπικό:

ΤΜΗΜΑ/ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
Β1 ΧΑΤΖΗΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Β2 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γ1 ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γ2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Δ1 ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Δ2 ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ε1 ΚΑΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ε2 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ε3 ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)
ΣΤ1 ΣΑΤΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤ2 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΑΛΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΒΑΡΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΑΓΓΓΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 

ΒΑΒΑΡΗ-ΜΠΑΜΠΑΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΚΟΡΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ