Ενοποιημένο Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου

Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς ή κάθε άλλης απρόσμενης επικίνδυνης κατάστασης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση των σχολικών χώρων, στεγασμένων και υπαίθριων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου και επισημαίνονται οι επικινδυνότητες.

Το Μνημόνιο Ενεργειών περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εκπαιδευτικούς.
  • Παραρτήματα.

Το παρόν Μνημόνιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του σχολείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Για να διαβάσετε το Μνημόνιο Ενεργειών κάντε κλικ στο ακόλουθο εικονίδιο.

Επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) για την προστασία από τους σεισμούς (πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους):

Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό– Αφίσα
Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό– Φυλλάδιο
Οδηγίες για τη μετασεισμική περίοδο (περιέχονται οδηγίες για εκπαιδευτικούς και γονείς προς άμβλυνση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στα παιδιά που έχουν βιώσει σεισμό)
Οδηγίες προστασίας για άτομα με κινητική αναπηρία
Οδηγίες προστασίας και υποστήριξης της αυτενέργειας ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες
Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε (διαδραστικό υλικό)
Σεισμός και εργασιακοί χώροι– Φυλλάδιο

 

Συμπληρωματικές πηγές ενημέρωσης για την προστασία σε περιστάσεις κινδύνου

Τίτλος Πηγή Ομάδα αναφοράς
Μαθαίνοντας για το σεισμό & τα μέτρα προστασίας (Οδηγίες για ΑμεΑ) ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Σεισμός- Η Γνώση είναι Προστασία ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί & μαθητές
Σεισμός- Ας είμαστε προετοιμασμένοι ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί & μαθητές
Προστατευτείτε από τους σεισμούς ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί & μαθητές
Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Ψυχοκοινωνικών Επιπτώσεων των Σεισμών ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Μνημόνιο ενεργειών για την προστασία από το σεισμό  στα σχολεία ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Εκκένωση κτιρίων και καταφυγή του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους μετά από σεισμό ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Προληπτικά Μέτρα Αντισεισμικής Προστασίας ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Οδηγίες για μέτρα σεισμικής προστασίας στο σχολείο ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Μέτρα Αυτοπροστασίας σε περίπτωση Σεισμού ΟΑΣΠ Εκπαιδευτικοί
Ο Καπνούλης συμβουλεύει: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από μια πυρκαγιά στο δάσος και στο σπίτι Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Εκπαιδευτικοί & μαθητές
Πυροσβεστήρες Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Εκπαιδευτικοί

Κάντε κλικ στη διπλανή εικόνα για να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας για την αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτες καταστάσεις (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κ.λπ.).