Περισσότερη ασφάλεια στα σχολεία: ένα εργαλείο πρόληψης ατυχημάτων, από τον Ι. Στ. Παπαδόπουλο, Αναπ. Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, υπεύθυνο τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ 1098-2003. Για να διαβάσετε το βιβλίο πατήστε στην ακόλουθη εικόνα.

Χρήσιμες συμβουλές και επισημάνσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τραυματισμών των παιδιών περιέχονται στην ιστοσελίδα του σωματείου “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”.

Εγχειρίδιο Α’ Βοηθειών για Εκπαιδευτικούς

Από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (http://www.ich-mhsw.gr/el) μας εστάλη το εγχειρίδιο «Πρώτες Βοήθειες για Εκπαιδευτικούς», το οποίο αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ατυχημάτων που συμβαίνουν στη σχολική ζωή των παιδιών.
Στο εγχειρίδιο περιγράφονται αλφαβητικά τα συχνότερα περιστατικά που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά (αιμορραγίες, διαστρέμματα, εκχυμώσεις, έμετοι, κ.λπ.) με οδηγίες και συστάσεις τέτοιες που να μην μπορούν να παρερμηνευτούν, ώστε να βλάψουν το παιδί αλλά και να μην εκθέσουν τους εκπαιδευτικούς σε αγωνία και νομικό κίνδυνο.