Θέματα και λύσεις των διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας “Παιχνίδι και Μαθηματικά”

MathsBook (2)

Α/Α ΕΤΟΣ Ε Ε ΣΤ ΣΤ
1ος 2007 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
2ος 2008 θέματα λύσεις θέματα  λύσεις
3ος 2009 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
4ος 2010 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
5ος 2011 θέματα  λύσεις θέματα λύσεις
6ος 2012 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
7ος 2013 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
8ος 2014 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
9ος 2015 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
10ος  2016  θέματα λύσεις  θέματα  λύσεις 
11os 2017 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
12ος 2018 θέματα λύσεις θέματα λύσεις

Για την προετοιμασία των μαθητών χρήσιμο είναι και το υλικό ασκήσεων που έχει επιμεληθεί το Παράρτημα Εύβοιας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ασκήσεις

Υποδείξεις και λύσεις ασκήσεων

Και για αυτούς που νομίζουν πως τα καταφέρνουν καλύτερα… προτείνουμε και μερικά θέματα από τον Ιαπωνικό Διαγωνισμό Μαθηματικών για παιδιά έως 12 ετών.

Επίσης στη σελίδα Μαθηματικά της Φύσης και της ζωής υπάρχουν θέματα του διαγωνισμού μαθηματικών Ε” & ΣΤ” δημοτικού, προσαρμοσμένα στο ύφος και το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

Θέματα από το διαγωνισμό μαθηματικών Καγκουρό υπάρχουν επίσης:

Β τάξη

Γ-Δ τάξεις 

Ε-ΣΤ τάξεις καθώς και εδώ