Κάθε κοινωνία διαμορφώνει πρότυπα συμπεριφοράς, κανόνες που τα μέλη της οφείλουν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν, ώστε να μην απειλείται η κοινωνική συνοχή και ομοιομορφία και να υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη. Οι κοινωνικοί αυτοί κανόνες αποτελούν μέτρο κρίσης και αξιολόγησης της ορθής συμπεριφοράς, ενώ ο σεβασμός τους και η αποφυγή παρεκλίσεων εξασφαλίζεται με τη μορφή κυρώσεων.

Η κάθε σχολική μονάδα, ως αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Στο σχολείο μας η τήρηση των διατάξεων αυτών, πέραν του σαφούς υπηρεσιακού καθήκοντος που τις επιβάλλει, γίνεται με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό τόσο του νομοθετικού και κανονιστικού τους χαρακτήρα όσο και της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον κλάδο των εκπαιδευτικών.

Προς ενημέρωση λοιπόν όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας, στις σελίδες αυτές αναρτούμε τις σχετικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, εκτιμώντας πως η γνώση τους εκ μέρος των γονεών των μαθητών μας θα συμβάλλει στην ουσιαστική και απροκατάληπτη συνεργασία σχολείου & οικογένειας.

Παράλληλα κοινοποιούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας για το περιεχόμενο των δικτυακών μας αναρτήσεων.