Ανακοίνωση Διευθυντή 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου.

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,

Ενόψει του προγραμματισμού της νέας σχολικής χρονιάς 2024-2025 αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους γονείς / κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη του 1ου Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν σε ορισμένες ημέρες και ώρες -για τις οποίες μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου μας- καθώς επίσης και ότι είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο γονέων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση.

Ο διευθυντής

Παπαδάκης Δημήτριος