Προγραμματισμός Δράσεων Λήξης Σχολικού Έτους.

Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Την Παρασκευή 07/06/2024 και την Δευτέρα 10/06/2024 το Σχολείο μας δε θα λειτουργήσει λόγω των Ευρωεκλογών.
  2. Την Πέμπτη 13/06/2024 θα γίνει μεταφορά ωραρίου εργασίας το απόγευμα λόγω της γιορτής λήξης του Σχολικού Έτους. Συνεπώς το Σχολείο μας θα λειτουργήσει μόνο το απόγευμα και όχι το πρωί. Η γιορτή μας θα αρχίσει 19:00΄. Η προσέλευση των μαθητών θα είναι νωρίτερα, σε ώρα που θα καθορίσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους.
  3. Την Παρασκευή 14/06/2024, τελευταία ημέρα λειτουργίας του Σχολείου μας, οι γονείς με τους μαθητές μας, θα παραλάβουν τους Τίτλους Προόδου για τις τάξεις Α΄ έως Ε΄ και Τίτλους Σπουδών για την ΣΤ΄ τάξη. Η παράδοση των Τίτλων Προόδου / Σπουδών και η ενημέρωση των γονέων θα γίνει 08:30΄ έως 11:00΄. Την Παρασκευή 14/06/2024 δε θα λειτουργήσει η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο Πρόγραμμα.