τι μπορεί να γίνει η παλάμη μας? κάστρο ?

Συνεχίζοντας την δραστηριότητα με τα δάχτυλά μας , κάναμε τη παλάμη μας κάστρο (δραστηριότητα μαθηματικών με σχήματα, είδη γραμμών ) και γράψαμε όπως μπορούμε τη λέξη κάστρο

 

Αφήστε μια απάντηση