Αρχική » Τμήμα Ένταξης

Τμήμα Ένταξης

Υπεύθυνη του Τμήματος Ένταξης είναι η εκπαιδευτικός κ. Αντωνιάδου Γεωργία.

 

Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους.
Πλάτωνας, Έλληνας φιλόσοφος (427-347 π.Χ)

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης

Tο Τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που λειτουργεί μέσα στα τυπικά σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας λειτουργεί σε τάξη του δευτέρου ορόφου ως ξεχωριστό τμήμα και βάση συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Στόχος του Τ.Ε. είναι η εκπαιδευτική παρέμβαση με ατομικά ή ομαδικά εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός του σχολικού ωραρίου. Παρέχεται δηλαδή σε αυτό εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όλων των τάξεων.

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο Τμήμα Ένταξης

Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που:

α) έχουν γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα (π.χ. .Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) , Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα)

β) δεν έχουν γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, αλλά έχουν αξιολογηθεί από την Ειδική Παιδαγωγό του σχολείου (κατόπιν αιτήματος του γονέα) και με τη σύμφωνη γνώμη της σχολικής συμβούλου ειδικής αγωγής.

Για να μπορέσει να συμμετάσχει ένας μαθητής στο Τμήμα Ένταξης πρέπει να υπάρχει συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα ο οποίος υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής του παιδιού του στο τμήμα ένταξης καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση.

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης

Στο Τμήμα Ένταξης ακολουθείται:

α) Κοινό εξειδικευμένο πρόγραμμα για ομάδα μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

β) Εξατομικευμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα στο Τμήμα Ένταξης έχει ως σκοπό την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να υπάρχει σύνδεση και συνέχεια με το πρόγραμμα της τάξης τους. Ο Ειδικός Παιδαγωγός του Τμήματος Ένταξης πρέπει να διαθέτει ειδικές γνώσεις και προσόντα και να τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Είναι απαραίτητο πρώτα και κύρια να υποστηρίζει ψυχοπαιδαγωγικά και να παρέχει βοήθεια σε κάθε μαθητή που φοιτά στο Τμήμα Ένταξης, καθώς και να συνεργάζεται με το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και τους γονείς.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός σε συνεργασία με το δάσκαλο γενικής αγωγής καθορίζει τις ώρες φοίτησης των μαθητών στο Τμήμα Ένταξης. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν λείπουν από τη γενική τάξη σε μαθήματα που αποδίδουν καλύτερα ή σε μαθήματα που αγαπούν και έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας τους (όπως Μουσική, Εικαστικά, Γυμναστική, κτλ).

Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης

Κύριος στόχος του Ειδικού Παιδαγωγού αρχικά είναι η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των μαθητών καθώς είναι σημαντική γιατί βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται υπερήφανα για τον εαυτό τους και για το τι μπορούν να επιτύχουν στη ζωή τους. Τους δίνει το θάρρος να δοκιμάσουν νέα πράγματα και τους επιτρέπει να σέβονται τον εαυτό τους ακόμα και όταν κάνουν λάθη.

Όσον αφορά στα γνωστικά αντικείμενα, δίνεται βάρος κυρίως στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Συνήθως η πορεία του εκπαιδευτικού έργου έχει την εξής μορφή:

Άτυπες αξιολογήσεις των γνώσεων των μαθητών βάση επιλεγμένου υλικού (τεστ αξιολόγησης)
Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων
Διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων
Συνεχείς έλεγχοι και αξιολογήσεις κατανόησης των γνώσεων
Σύνδεση τους με πρακτικές εφαρμογές
Επαναξιολογήσεις της μάθησης.
Στο Τμήμα Ένταξης χρησιμοποιούνται ποικίλα εποπτικά μέσα και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και άλλα. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται μέσα από τροποποιήσεις και προσαρμογές και δεν διατάσσεται κατά τάξη ή ηλικία, αλλά οργανώνεται σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Γενικότερα, το Τ.Ε. παρέχει εξειδικευμένη παρέμβαση σε δεξιότητες των μαθητών με σκοπό να γίνουν αυτοματοποιημένες γνωστικές ικανότητες. Την ώρα που ο μαθητής βρίσκεται στο Τ.Ε. δουλεύει τις εντοπισμένες δυσκολίες του (γραφή, ανάγνωση, στρατηγικές κατανόησης κ.α.) και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλα τα μαθήματα.

« Την ευθύνη εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στα Τ.Ε έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του»

Η ύπαρξη οργανωμένου τετραδίου του μαθητή που φοιτά στο Τ.Ε. καθώς και η αξιοποίηση-όπου είναι δυνατόν- των σχολικών εγχειριδίων της τάξης του είναι απαραίτητα εργαλεία στη σύνδεση μεταξύ κοινού και εξατομικευμένου προγράμματος με στόχο την πλήρη ένταξή του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Ο δάσκαλος της τάξης πληροφορείται και ενημερώνεται συστηματικά με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί να διαφοροποιεί τη διδασκαλία του στις περιπτώσεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί (περιλαμβάνονται φυσικά και οι ειδικότητες) συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του.

Γενικότερα, «οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας καθώς και τους γονείς για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους και το προσωπικό του οικείου ΚΕΣΥ»

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. επιβάλλεται να επικοινωνούν με το ΚΕΣΥ που έχει εκδώσει τη γνωμάτευση, αξιοποιώντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει.

 

Υ.Α. 17812/Γ6, ΦΕΚ 315/2014 «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών».
Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007 «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α)του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης) …εκπαίδευσης»
Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ6/15894/14.02.2006 «Φάκελοι ατομικών στοιχείων»
Υ.Α. 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης»
Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Advertisements

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

1ο  ΚΕΣΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2ο ΚΕΣΥ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών: Οι ειδικοί θεραπευτές

Αν υποψιαζόμαστε ή αναγνωρίσουμε κάποια σημάδια μαθησιακών δυσκολιών απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Ποιοι είναι όμως οι ειδικοί και πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο για το παιδί μας;
1. Ειδικός/ή Παιδαγωγός
Είναι η ειδικότητα για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών όσον αφορά:
– Δυσαναγνωσία- δυσκολίες στην ανάγνωση (αργή ανάγνωση, χωρίς ρυθμό, σύγχυση γραμμάτων και συμπλεγμάτων)
– Δυσορθογραφία – δυσκολίες στην ορθογραφία (επαναλαμβανόμενα λάθη θεματικής και καταληκτικής ορθογραφίας)
– Κατανόηση γραπτού λόγου
– Δυσκολίες στην γραπτή έκφραση
– Δυσαριθμησία- δυσκολίες στα μαθηματικά (έννοιες, αριθμοί, πράξεις, προβλήματα)
– Οργάνωση και τεχνικές μελέτης
Η παρέμβαση του ειδικού παιδαγωγού είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών ενός παιδιού. Είναι η ειδικότητα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα ζητήματα και παρέχει άμεση βοήθεια και καθοδήγηση στον μαθητή αλλά και στους γονείς με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν.
2.Λογοπεδικός – Λογοθεραπευτής
Ασχολείται με δυσκολίες:
– φωνολογικής επίγνωσης
– άρθρωσης (όταν το παιδί δεν λέει καθαρά κάποια γράμματα)
– έκφρασης, κατανόησης και οργάνωσης του προφορικού λόγου
– τραυλισμό
Πολύ σημαντική η παρέμβαση του λογοθεραπευτή, κυρίως στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσμαστικά οι δυσκολίες με τον λόγο.
3. Εργοθεραπευτής
Βοηθά παιδιά που έχουν δυσκολίες:
– αδρής κινητικότητας (ισορροπία, βάδιση, τρέξιμο και όλες οι κινήσεις)
–  λεπτής κινητικότητας
– οπτικοκινητικού συντονισμού
– στην λαβή του μολυβιού
Πολύ σημαντική η παρέμβαση του εργοθεραπευτή, κυρίως στην προσχολική ηλικία, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα και έγκαιρα οι δυσκολίες του παιδιού.
4. Παιδοψυχολόγος
– Διενεργεί το τεστ νοημοσύνης
– Ασχολείται με δυσκολίες που προκύπτουν λόγω άγχους, χαμηλής αυτοεκτίμησης και άλλων ψυχολογικών καταστάσεων
– Συμβουλεύει τους γονείς πως να χειριστούν κάποιες καταστάσεις και δυσκολίες
Πως επιλέγουμε το κατάλληλο άτομο για το παιδί μας;
– Ρωτάμε για τις σπουδές, την εξειδίκευση και την εμπειρία του
– Ζητάμε να δώσει αξιολόγηση μετά από κάποιες συνεδρίες – να έχετε υπόψιν βέβαια ότι στο σχολείο γίνεται αποδεκτή η αξιολόγηση μόνο από τα ΚΕΣΥ και τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
– Ζητάμε να μας δώσει ένα πλάνο του προγράμματος παρέμβασης και ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα
– Πολύ σημαντικό είναι σύντομα να υπάρχει καλή σχέση θεραπευτή και παιδιού
– Ζητάμε να συνεργαστεί με το δάσκαλο/α του σχολείου ή με άλλες ειδικότητες αν χρειάζεται
Δείτε μερικές ιστοσελίδες εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά:

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Παρασκευή 2-10-20 θα λειτουργεί η e-class του Τμήματος Ένταξης

Κάθε Παρασκευή θα υπάρχει συμπληρωματικό υλικό για εξάσκηση προσαρμοσμένο σε κάθε ομάδα.

Οδηγίες θα σταλούν ατομικά.

 

 

 

 

 

11  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

Όπως είναι γνωστό με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της UNICEF, η 11η Δεκεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. Ο ετήσιος εορτασμός της ημέρας αυτής, αντικατοπτρίζει τη σημασία που η Διεθνής Κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους.

Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει:

«Το παιδί θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα….χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσίας, οικογενειακής προέλευσης ή άλλης κοινωνικής θέσης του ίδιου του παιδιού ή της οικογενείας του»Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1959), Αρχή Πρώτη.

Ο Δεκάλογος των δικαιώματων του παιδιού

Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω.

Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.

Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης.

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.

Δικαιούμαι να μάθω τί είνα καλό για την σωματική και ψυχική μου υγεία.

Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.

Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.

Δικαιούμαι να ζήσω σε μιά κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.

Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. ΄Εναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν αύριο τα δικά μου παιδιά. (Πηγή UNICEF)

 

 

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

 

 

Iστορίες Ζωής από την ΕΛΕΠΑΠ

 

 

ΠΑΙΔΙΑ ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

 

 

 

 

 

Συμβουλές σε γονείς

 

ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η λεπτή κινητικότητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο όταν ένα παιδί αρχίζει το σχολείο και θα το βοηθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν εκεί όπως η γραφή στο τετράδιο ή στον πίνακα. Ως λεπτή κινητικότητα αναφέρουμε όλες εκείνες τις ικανότητες που αφορούν επιδέξιες κινήσεις που κάνουμε με τα χέρια μας. Η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας ξεκινά σε πολύ πρώιμη ηλικία, καθώς μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα βρέφος να φέρνει τα χέρια στο στόμα, να επεξεργάζεται την πιπίλα ή την κουδουνίστρα του και την μεταφέρει από το ένα χεράκι στο άλλο. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, αυξάνεται και το εύρος των δραστηριοτήτων που αφορούν την λεπτή κινητικότητα, καθώς και οι τομείς εφαρμογής της.
Οι δεξιότητες αυτές μας είναι πολύ χρήσιμες, καθώς είναι αυτές που μας βοηθούν να εκτελέσουμε καθημερινά διάφορες πράξεις, όπως το να χειριστούμε το πιρούνι και το κουτάλι μας, να ντυθούμε, να γράψουμε, καθώς και πολλά άλλα ακόμη.
Ως γονείς / εκπαιδευτικοί, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα, μέσα από απλά παιχνίδια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ο ιδανικός χώρος μελέτης για παιδιά με Διάσπαση προσοχής/Υπερκινητικότητα

Ο ιδανικός χώρος μελέτης για παιδιά με Διάσπαση προσοχής/Υπερκινητικότητα

Τα παιδιά με διάσπαση προσοχής αποσπώνται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα. Για αυτό,είναι πολύ σημαντικό, ο χώρος που μελετούν να είναι οργανωμένος. Μερικές συμβουλές για το παιδικό δωμάτιο και ιδιαίτερα για το γραφείο του μικρού μαθητή:

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

  • «Είσαι παραμυθάς», «είσαι άχρηστος δεν θα τα καταφέρεις» «είσαι ανίκανο παιδί», «είσαι ο ταραξίας της τάξης» «κοίτα τον πώς συμπεριφέρεται» «μα καλά, χαζό είσαι παιδί μου;». Πόσες φορές δεν έχουμε πει τις συγκεκριμένες φράσεις στα παιδιά μας, πάνω στα νεύρα μας; Σύμφωνα με τους ψυχολόγους το πως χαρακτηρίζουμε τα παιδιά μας μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα εξέλιξή τους.

Διαβάστε περισσότερα »

 

 

Πώς βλέπουν τα παιδιά τους δασκάλους τους!

 Πώς βλέπουν τα παιδιά τους δασκάλους τους!

Απίστευτο! Δείτε πώς βλέπουν τα παιδιά τους δασκάλους τους!
«Διαβάζουμε μαζί» – Άσκηση για βελτίωση στην ανάγνωση
Ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην ανάγνωση είναι η κοινή ανάγνωση. Είναι κάτι που μπορεί να μπει στην καθημερινότητα σας αφού ακόμα και 15 λεπτά αρκούν. Για να έχει επιτυχία όμως είναι πολύ σημαντικά τα εξής:

Διαβάστε βιβλία….αλλιώς

Διαβάστε βιβλία….αλλιώς! Ιδέες για να αγαπήσουν τα παιδιά το διάβασμα

Ενίσχυση αναγνώρισης γραμμάτων

Άσκηση-παιχνίδι για τις μορφές των γραμμάτων.

Μια συχνή μαρτυρία γονιών παιδιών στο Νηπιαγωγείο ή στη Α’ Δημοτικού όπου δυσκολεύονται στην αναγνώριση των μορφών των γραμμάτων και στην αντιστοίχηση του ήχου κάθε γράμματος με το σχήμα του. Επίσης αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα «σύγχυσης» σε παιδιά με Δυσλεξία/μαθησιακές δυσκολίες.

 

Άσκηση για λεξιλόγιο και ορθογραφία:

Άσκηση για λεξιλόγιο και ορθογραφία: Φτιάχνω το δικό μου Λεξικό
Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας Λεξικό, μαζί με τα παιδιά σας, με πολύ απλό και εύκολο τρόπο. Η δημιουργική αυτή άσκηση βοηθά στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, καθώς και στην ορθογραφία. Απευθύνεται σε παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να μάθει την ορθογραφία του σχολείου

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να μάθει την ορθογραφία του σχολείου
Για πολλά παιδιά η εκμάθηση της καθημερινής ορθογραφίας μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, να την μαθαίνουν στο σπίτι αλλά τελικά να κάνουν πολλά λάθη όταν γράφουν στο σχολείο και φυσικά να απογοητεύονται.

Δυσκολία στην κατανόηση κειμένου: Τρόποι αντιμετώπισης

Δυσκολία στην κατανόηση κειμένου: Τρόποι αντιμετώπισης
Για να μπορεί ένα παιδί να κατανοεί αυτά που διαβάζει πρέπει να αποκωδικοποιεί τα γράμματα, να συνδέει τις λέξεις με τις γνώσεις του και να έχει επαρκές λεξιλόγιο.

Προβλήματα μαθηματικών – τρόποι απλοποίησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Προβλήματα μαθηματικών – τρόποι απλοποίησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται από αρκετά έως πολύ στα προβλήματα μαθηματικών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι:

 

ΦΟΒΑΜΑΙ….
Παρακολούθηση ενός παραμυθιού: «Ο σκαντζόχοιρος που ήθελε να τον χαϊδέψουν» με θέμα τις φοβίες και την ανάγκη όλων των πλασμάτων για αγάπη και στοργή. Ενασχόληση με το παιχνίδι » το φοβισμένο φαντασματάκι στο scratch.
 Παίζουμε ένα παιχνίδι μνήμης με τα συναισθήματα και στη συνέχεια, οπτικοποιούμε την μέχρι τώρα πορεία επεξεργασίας του θέματος μέσω του λογισμικού kidspiration…Μια μικρή δηλαδή αξιολόγηση, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επεξηγήσεις. Τα παιδιά βλέπουν γραπτά τα πρώτα μέρη και με την βοήθεια της νηπιαγωγού (όπου χρειάζεται) να εισάγουν στο λογισμικό, εικόνες από παραμύθια ή και πίνακες σχετικούς με το θέμα.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΤΗΣ ΖΗΛΙΑΣ

Πώς καταφέρνει το μικρόβιο να γίνει το αφεντικό εκεί μέσα; Και πώς θα μπορέσουν όλοι να απαλλαχθούν από αυτό; Ένα παραμύθι για ένα μικρόβιο αλλιώτικο από τα άλλα, που μπορεί να τρυπώσει ακόμη και στο σπίτι σας ή στην τάξη σας. Διαβάστε αυτή την ιστορία και θα είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε.

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΠΑΛΟΝΙ

Μα είμαι κι εγώ μπαλόνι όπως εσείς, είπε διστακτικά στα στρόγγυλα μπαλόνια που το κοιτούσαν από ψηλά και γελούσαν μαζί του. Ήταν διαφορετικό από τα άλλα, με ένα σπάνιο, σχεδόν χρυσό χρώμα. Είχε κάθε δικαίωμα να καμαρώνει για την εμφάνισή του όμως δεν είχε καταλάβει ακόμα πόσο όμορφο και ξεχωριστό ήταν.

ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ

Ο Νικόλας πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και στο σχολείο τα παιδιά δεν παίζουν μαζί του. Όλα εκτός από την Μαρία, η οποία δεν πτοείται και παίζει μαζί του, του διαβάζει, και βρίσκει τρόπους να έχουν κοινές δραστηριότητες. Τα παιδιά χτίζουν ένα ιδιαίτερο δέσιμο, το οποίο θα επηρεάσει τον τρόπο που η Μαρία βλέπει τη ζωή.

 

ΕΣΥ ΓΕΜΙΣΕΣ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Όλη μέρα, κάθε μέρα, όλοι, σε ολόκληρο τον κόσμο τριγυρνούν κουβαλώντας ένα αόρατο κουβαδάκι. Δεν το βλέπεις, αλλά υπάρχει. Κι εσύ έχεις κουβαδάκι. Κάθε μέλος της οικογένειας σου έχει ένα κουβαδάκι.

 

 

                             Στόχος της ιστορίας μας είναι να παρουσιάσει με άμεσο τρόπο την καθημερινότητα ενός παιδιού με αυτισμό. Στο πρώτο μέρος, περιγράφεται μία ημέρα από τη ζωή του ήρωά μας, όπως βιώνεται από τον ίδιο, από την οικογένεια και το σχολικό του περιβάλλον.Στο δεύτερο μέρος, δίνονται ορισμοί για τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον αυτισμό και μέσα από μια σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων, επιχειρείται η καλύτερη κατανόηση του αυτισμού από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς…

 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

«Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα νησί στο οποίο ζούσαν όλα τα Συναισθήματα.
Εκεί ζούσαν η Ευτυχία, η Λύπη, η Γνώση, η Αγάπη και όλα τα άλλα συναισθήματα.
Μια μέρα έμαθαν ότι το νησί τους θα βούλιαζε και έτσι όλοι επισκεύασαν τις βάρκες τους και άρχισαν να φεύγουν.
Η Αγάπη ήταν η μόνη που έμεινε πίσω. Ήθελε να αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όταν το νησί άρχισε να βυθίζεται, η Αγάπη αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια.
Βλέπει τον Πλούτο που περνούσε με μια λαμπερή θαλαμηγό.
Η Αγάπη τον ρωτάει: «Πλούτε, μπορείς να με πάρεις μαζί σου;»,
«Όχι, δεν μπορώ» απάντησε ο Πλούτος. «Έχω ασήμι και χρυσάφι στο σκάφος μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα».
Η Αγάπη τότε αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από την Αλαζονεία που επίσης περνούσε από μπροστά της σε ένα πανέμορφο σκάφος.

«Σε παρακαλώ βοήθησέ με» είπε η Αγάπη.
«Δεν μπορώ να σε βοηθήσω Αγάπη. Είσαι μούσκεμα και θα μου χαλάσεις το όμορφο σκάφος μου» της απάντησε η Αλαζονεία.
Η Λύπη ήταν πιο πέρα και έτσι η Αγάπη αποφάσισε να ζητήσει από αυτή βοήθεια.
«Λύπη άφησέ με να έρθω μαζί σου».
«Ω Αγάπη, είμαι τόσο λυπημένη που θέλω να μείνω μόνη μου» είπε η Λύπη.
Η Ευτυχία πέρασε μπροστά από την Αγάπη αλλά και αυτή δεν της έδωσε σημασία.
Ήταν τόσο ευτυχισμένη, που ούτε καν άκουσε την Αγάπη να ζητά βοήθεια.
Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή: «Αγάπη, έλα προς τα εδώ! Θα σε πάρω εγώ μαζί μου!».
Όταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος που η Αγάπη δεν γνώριζε, αλλά ήταν γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη, που ξέχασε να ρωτήσει το όνομά του.
Όταν έφτασαν στην στεριά ο κύριος έφυγε και πήγε στο δρόμο του.
Η Αγάπη γνωρίζοντας πόσα χρωστούσε στον κύριο που τη βοήθησε, ρώτησε την Γνώση:
«Γνώση, ποιος με βοήθησε»;
«Ο Χρόνος» της απάντησε η Γνώση.
«Ο Χρόνος;;» ρώτησε η Αγάπη. «Γιατί με βοήθησε o Χρόνος;»
Τότε η Γνώση χαμογέλασε και με τη βαθιά σοφία της είπε:
«Μόνο ο Χρόνος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει η Αγάπη».

 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μηλιά. . . κι αγαπούσε ένα αγοράκι». Έτσι αρχίζει το όμορφο παραμύθι που το διάβασμά του αφήνει τη γεύση μιας αξέχαστης ευαισθησίας. Κάθε μέρα το αγόρι πήγαινε στη μηλιά κι έτρωγε τα μήλα της, έκανε κούνια απ’ τα κλαδιά της, σκαρφάλωνε στον κορμό της. . . κι η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα όσο το αγόρι μεγάλωνε, τόσο περισσότερα ζητούσε απ’ το δέντρο και το δέντρο έδινε, έδινε, έδινε αδιάκοπα. Γραμμένο κι εικονογραφημένο απ’ τον προικισμένο και πολυσύνθετο Σελ Σιλβερστάιν, αυτό το τρυφερό και παραβολικό παραμύθι καταφέρνει να συγκινήσει αναγνώστες κάθε ηλικίας. Είναι μια συναισθηματική ερμηνεία του χαρίσματος που έχουν εκείνοι που ξέρουν να δίνουν κι εκείνοι που ξέρουν να ανταποδίδουν με αγάπη.

 

 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ : ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

Μια δασκάλα έχει αποφασίσει να παίξουν ένα παιχνίδι στην τάξη της.

Λέει λοιπόν στα παιδιά, να φέρει το κάθ’ ένα, μια πλαστική σακούλα, που θα περιέχει μέσα μερικές πατάτες. Σε κάθε πατάτα θα δώσει ένα όνομα από τα πρόσωπα που μισεί.

Έτσι, ο αριθμός των πατατών που κάθε παιδί θα βάλει στη σακούλα του θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ανθρώπων που μισεί.

Την άλλη μέρα κάθε παιδί, έφερε από μια σακούλα με πατάτες, με το όνομα των ανθρώπων που μισούσαν, γραμμένο σε κάθε πατάτα. Κάποια παιδιά είχαν δύο πατάτες μέσα στη σακούλα, άλλα τρεις, άλλα πέντε και άλλα περισσότερες. Η δασκάλα λέει μετά στα παιδιά, να κουβαλούν μαζί τους την πλαστική σακούλα με τις πατάτες, όπου και αν πηγαίνουν (ακόμη και στην τουαλέτα), για μερικές μέρες.

Ύστερα από αρκετές μέρες, τα παιδιά άρχισαν να διαμαρτύρονται, λόγω της δυσάρεστης οσμής που άφηναν οι πατάτες οι οποίες άρχισαν να σαπίζουν. Άλλωστε, αυτοί που είχαν περισσότερες πατάτες στη σακούλα, έπρεπε να αντέξουν και το μεγαλύτερο βάρος τους. Κάποιες μέρες αργότερα, το παιχνίδι τελείωσε και τα παιδιά ανακουφίστηκαν και από την απαλλαγή τους από το βάρος αλλά και από τη δυσοσμία των χαλασμένων πατατών.

Η δασκάλα ρώτησε τα παιδιά: «Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού;. Τα παιδιά, άρχισαν ομαδικά να διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι έπρεπε να κουβαλούν παντού μια τσάντα με πατάτες και μάλιστα χαλασμένες με άσχημη μυρωδιά, από κάποια στιγμή και μετά.

Στη συνέχεια, η δασκάλα τους αποκάλυψε το κρυμμένο νόημα πίσω από το παιχνίδι . «Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση όταν έχετε μίσος για κάποιον μέσα στην καρδιά σας. Η δυσωδία από το μίσος θα φωλιάσει στην ψυχή σας και θα το μεταφέρετε μαζί σας όπου κι αν πάτε συνεχώς. Αν δεν μπορείτε να ανεχθείτε τη μυρωδιά των σάπιων πατατών για μερικές μόνο μέρες, μπορείτε να φανταστείτε πως θα είναι να έχετε τη δυσωδία του μίσους στην ψυχή σας για μια ζωή;

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ : ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΛΑ

Μία δασκάλα δημοτικού, από το αγγλικό Σταφορντσάιρ, αφιέρωσε ένα μάθημα σε ένα πείραμα με δύο κόκκινα μήλα. Προτού μπει στην αίθουσα χτύπησε το ένα από τα δύο μήλα στο πάτωμα, πολλές φορές. Ρώτησε τους 6χρονους μαθητές της τι άποψη είχαν για καθένα από τα δύο φρούτα. «Είναι και τα δύο κόκκινα, περίπου στο ίδιο μέγεθος, μοιάζουν ζουμερά», απάντησαν. Τότε η (ανώνυμη) δασκάλα πέταξε το ένα μήλο (το χτυπημένο) στο πάτωμα. Αρχισε να το βρίζει. Ελεγε ότι είναι αηδιαστικό, ότι έχει τρομακτικά άσχημο χρώμα και το κοτσάνι του είναι πολύ κοντό. Στην αρχή τα παιδιά την κοιτούσαν με απορία. Τότε εκείνη τους ενθάρρυνε να κάνουν το ίδιο. Το μήλο πέρασε από χέρι σε χέρι ενώ οι μαθητές το έβριζαν. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου: «Είσαι βρωμερό μήλο», «δεν ξέρω καν γιατί υπάρχεις», «μάλλον είσαι γεμάτο σκουλήκια». Στο δεύτερο μήλο η δασκάλα άρχισε να μιλάει ευγενικά. Οι μαθητές ακολούθησαν: «Είσαι υπέροχο μήλο», «η φλούδα σου είναι όμορφη», «τι ωραίο χρώμα που έχεις». Κι όμως, όταν ήρθε η ώρα να συγκρίνουν τα δύο φρούτα, οι μαθητές δεν έβρισκαν διαφορές ανάμεσά τους. Και τα δύο ήταν ίδια. Οταν τα έκοψε στη μέση η δασκάλα φάνηκαν οι διαφορές. Το ένα ήταν μελανιασμένο και μουλιασμένο το άλλο αστραφτερό και ζουμερό. Πηγή: Protagon.gr

 

ΔΕΙΞΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ : ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ

 

 

ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΝΤΑΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΓΙΞΕΙΣ

 

 

 

Ο  Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

Ένας μαθητής δεν αγαπάει καθόλου το Σχολείο και το διάβασμα. Τα αντιπαθεί τόσο πολύ που βγάζει σπυράκια ακόμη και στο άκουσμα αυτών των λέξεων. . Όταν μια μέρα στο σχολείο έχουν να κάνουν μια χειροτεχνία με θέμα το βιβλίο, o μαθητής ρωτάει τη μητέρα του κι αυτή τον συμβουλεύει να φτιάξει έναν σελιδοδείκτη.

Ο μαθητής φτιάχνει τον σελιδοδείκτη του και αρχίζει να διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Το διαβάζει δειλά-δειλά χρησιμοποιώντας τον σελιδοδείκτη που έφτιαξε. Ο σελιδοδείκτης όμως προχωράει στις επόμενες σελίδες και λίγο πριν τελειώσει το βιβλίο μπαίνει σ’ ένα άλλο, καινούριο. Ο μαθητής προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει με τον σελιδοδείκτη και ακολουθώντας τον διαβάζει τα βιβλία με όλο και περισσότερη αγάπη και ανυπομονησία…

 

 

 

 

Είναι το διπλανό παιδί ίδιο με σένα; Σίγουρα όχι. Ούτε και η μαμά του ίδια! Μαμάδες – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ   Μια παρουσίαση για τα παιδιά του τμήματος μου κι όχι μόνο…
Η επτάχρονη Ζούρι προσπαθεί να διαμορφώσει τα χοντρά, σγουρά μαλλιά της, παρακολουθώντας ένα εκπαιδευτικό βίντεο που διηγείται η μητέρα της (Issa Rae). Ο πατέρας της, ο Στέφανος, προσπαθεί να τη βοηθήσει και, μετά από πολλή προσπάθεια, μορφοποιεί τα μαλλιά της. Μπαίνουν σε δωμάτιο νοσοκομείου όπου η μητέρα της φοράει κασκόλ και κάθεται σε αναπηρική καρέκλα. Η μητέρα της αφαιρεί το μαντήλι της για να αποκαλύψει ότι το κεφάλι της είναι τελείως φαλακρό, αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας για τον καρκίνο. Τα μέλη της οικογένειας αγκαλιάζονται μεταξύ τους και επιστρέφουν σπίτι μαζί. [4]
                             ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Tα χέρια του πατέρα μου Pένα Kαρθαίου
Tα χέρια του πατέρα μου τραχιά
σαν του αμπελιού τα ροζιασμένα ξύλα.
Όμως στις φούχτες κάνιστρα κρατά
αχλάδια και ροδάκινα και μήλα.Tα χέρια του πατέρα μου τραχιά
σκάβουν το κρύο, τη ζέστη και ματώνουν.
Kάνουν παράδεισο την ερημιά
και με καλά το σπίτι μας φορτώνουν.Tα χέρια του πατέρα μου τραχιά
σα δείχτες ρολογιού δουλεύουνε το χρόνο.
Kάνουν τις μέρες να κυλούν γλυκά
και να περνούν οι νύχτες δίχως πόνο.Tα χέρια του πατέρα μου τραχιά
είναι όμως άγια χέρια αυτά για μένα.
Tους έχει δώσει δύναμη ο Θεός
και τα ’χει δυο φορές ευλογημένα.
(από το βιβλίο: Aναγνωστικό ΣT΄ Δημοτικού, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1982)
                      Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ    Βασισμένο σε  κείμενο: Paulo Coelho

«Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ»

Μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί ήταν έτοιμο να γεννηθεί. Την προηγούμενη ημέρα ρώτησε το Θεό: «Μου λένε ότι θα με στείλεις αύριο στη γη. Φοβάμαι. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί; Είμαι μικρός και αβοήθητος». Και ο Θεός του απάντησε: «Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει για σένα. Μεταξύ πολλών Αγγέλων, διάλεξα έναν και για σένα. Θα σε περιμένει στη γη και θα σε φροντίζει».

Το παιδί επέμενε… «Ναι, αλλά εδώ στον Παράδεισο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να τραγουδάω και να γελάω κάθε μέρα! Μόνο αυτά χρειάζομαι για να είμαι ευτυχισμένος! Θα νιώθω τόση ευτυχία στη γη;» Τότε ο Θεός του είπε: «Ο Άγγελος που έχω διαλέξει για σένα, ο Άγγελός σου, θα σου τραγουδάει όλη την ημέρα. Θα αισθάνεσαι την αγάπη του κι έτσι, θα είσαι ευτυχισμένος».

Και το παιδί ρώτησε: «Και πώς θα καταλαβαίνω τους ανθρώπους, όταν θα μιλούν, αφού δεν ξέρω τη γλώσσα τους;» «Αυτό είναι εύκολο», του είπε ο Θεός. «Ο Άγγελός σου θα σου λέει τα πιο όμορφα και γλυκά λόγια, που έχεις ακούσει ποτέ και με πολλή υπομονή και φροντίδα θα σε μάθει να μιλάς!»

Και ύστερα το παιδί κοιτώντας το Θεό ρώτησε: «Και τι θα κάνω, όταν θα θέλω να μιλήσω σε σένα;» Ο Θεός χαμογέλασε στο παιδί και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε μάθει πώς να προσεύχεσαι!» Και το παιδί είπε: «Έχω ακούσει ότι στη γη υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, που είναι κακοί. Ποιός θα με προστατεύσει από τους κακούς;»

Ο Θεός αγκάλιασε το παιδί και του είπε: «Ο Άγγελός σου θα σε υπερασπιστεί ακόμα κι αν χρειαστεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του». Λυπημένο το παιδί τον ρώτησε: «Ναι, αλλά πάντα θα είμαι λυπημένος, γιατί δε θα σε βλέπω πια…»

«Ο Άγγελός σου θα σου μιλάει συνέχεια για μένα και θα σε διδάξει τον τρόπο που θα μπορέσεις να γυρίσεις πάλι σε μένα. Έτσι και αλλιώς δεν θα σου λείψω ποτέ, αφού θα είμαι πάντα δίπλα σου».

Τη συγκεκριμένη στιγμή επικρατούσε απόλυτη γαλήνη στον Παράδεισο και οι μακρινές φωνές από τη γη είχαν ήδη ακουστεί. Το παιδί βιαστικά ρώτησε: «Θεέ μου, αν πρέπει να φύγω τώρα, πες μου το όνομα του Αγγέλου μου!» Και ο Θεός απάντησε: «Τον Άγγελό σου θα τον αναγνωρίσεις εύκολα. Άλλωστε, θα είναι ο πρώτος που θα αντικρίσεις, φτάνοντας στη γη. Το όνομα του Αγγέλου σου δεν είναι τόσο σημαντικό…»

Εσύ απλά θα τον φωνάζεις…
 «Μαμά!»

«Η μαμά μου άρχισε να δουλεύει από τι σπίτι και την αγκαλιάζω όσες φορές θέλω!»

«Η μαμά μου είναι πολύ όμορφη! Πολύ όμως! Δεν το είχα προσέξει μέχρι πριν λίγο καιρό. Δουλεύει σε μια εταιρεία που πρέπει (λέει) να πηγαίνει περιποιημένη. Αυτό σημαίνει να ντύνεται όμορφα, να βάφεται και να ισιώνει κάθε πρωί τα μαλλιά της!
Τις τελευταίες 20 μέρες δουλεύει στο σπίτι. Δε χρειάζεται να τη δω μετά τις 18:00 το απόγευμα, ούτε χρειάζεται κάποιες μέρες να επιστρέψει στις 21:00 τη νύχτα. Το πρωί συνεχίζει και ξυπνάει νωρίς και περπατώντας στις μύτες, μας κλείνει την πόρτα του δωματίου και κάθεται στον υπολογιστή της.
Τη χαζεύω την ώρα που πληκτρολογεί, που σημειώνει ή μιλάει στο τηλέφωνο. Και όσο την κοιτάζω, τόσο πιο όμορφη μου φαίνεται! Η καλημέρα της είναι πλέον αχτένιστη. Έχει άβαφο πρόσωπο και φοράει πολλά χρώματα, που μάλλον δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Περπατάει με τις κάλτσες και δε γκρινιάζει πια για το αν αργώ να ετοιμαστώ για το φροντιστήριο. Ούτε ψάχνει σαν τρελή, να βρει που άφησε πάλι τα κλειδιά του αυτοκινήτου της. Όταν θέλω αγκαλιά, μου τη δίνει εκείνη τη στιγμή. Ούτε λίγο πριν, ούτε λίγο πιο μετά. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζομαι! Και δε μυρίζει πια το όμορφο, αγοραστό άρωμα της. Μυρίζει κάτι άλλο πιο μεθυστικό. Αυτό το άρωμα της μαμάς μου!
Η μαμά μου είναι πιο όμορφη από ποτέ! Ακόμα και τη στιγμή που είναι κόκκινα τα μάτια της, μετά από τηλεφώνημα με τη δική της μαμά. Της λείπει πολύ η γιαγιά πιστεύω. Γι’ αυτό μάλλον κλαίει κρυφά…
Δεν ξέρω αν τα κορίτσια αγαπιόμαστε πιο βαθιά. Μπορεί και τα αγόρια να αγαπιούνται έτσι, αλλά δεν το ξέρω. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω αδερφό για να μου πει!
Με τρομάζει πολύ όταν ο μπαμπάς μπαίνει στο σπίτι. Πάει ακόμα στη δουλειά του. Πάει σούπερ μάρκετ. Πάει κρεοπώλη. Μπαίνει στο σπίτι και νομίζω ότι είναι γεμάτος κορονοϊό! Και ότι θα με κολλήσει και μένα! Και ότι γενικά θα μας κολλήσει όλους!
Μου λείπουν και οι φίλοι μου και η δασκάλα μου και όλα! Και φοβάμαι τόσο πολύ, που θέλω να τελειώσει όλο αυτό!
Αλλά πιστεύω ότι μετά από μήνες ή και χρόνια, που θα θυμάμαι αυτή την περίοδο της ζωής μου σαν την πιο επικίνδυνη και φοβισμένη, ένα πράγμα θα θυμάμαι πιο πολύ.
Πόσο όμορφη ήταν η μαμά μου, μόνο και μόνο επειδή την είχα σπίτι ακριβώς όσο τη χρειαζόμουν. 24 ώρες το 24ωρο!
– Ιωάννα, 11 ετών»

Ας φτιάξουμε ένα αφιέρωμα στον παππού και στη γιαγιά. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε, αν θέλουμε, μέρος από τα κείμενα και τις εικόνες που προτείνονται παρακάτω:

Νικόλαος Γύζης, «Κούκου» (ζωγραφικός πίνακας)

Γεώργιος Ιακωβίδης, «Ο Αγαπημένος του Παππού» (ζωγραφικός πίνακας)

Γεώργιος Ιακωβίδης, «Η Αγαπημένη της Γιαγιάς» (ζωγραφικός πίνακας)

Γεώργιος Ιακωβίδης, «Τα Πρώτα Βήματα» (ζωγραφικός πίνακας, 1893)

Γεώργιος Ιακωβίδης, «Τα Πρώτα Βήματα» (ζωγραφικός πίνακας, 1889)

[πηγή: wikimedia commons]

Λάμπρος Πορφύρας, «Το στερνό παραμύθι» [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου]

Φωτεινή Φραγκούλη «Παππούς και εγγονή» [Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄& Δ΄ Δημοτικού]

Λέων Τολστόι «Ο παππούς και το εγγονάκι» [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου]

Γεώργιος Σουρής, «Να ήμουν παππούς»

«Ευχαριστώ γιαγιά – Ευχαριστώ παππού» (κείμενα) [πηγή: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης]

 

 

 

 

 

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων