Χριστούγεννα – φύλλα εργασίας

Μέτρησε και αρίθμησε τα κομμάτια της βασιλόπιτας Bρες το 2012,   ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,   ΚΟΛΛΩ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ Τα φύλλα εργασίας δημιουργήθηκαν από τις νηπιαγωγούς Βαρβαρίδου Παναγιώτα και Μπούρα Άννα και δουλεύτηκαν και από τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου μας.

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Τα φύλλα εργασίας καθώς και τα ποιήματα που περιέχουν δημιουργήθηκαν από τη νηπιαγωγό Μπούρα Άννα και χρησιμοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολ.  έτος και από τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου μας.