28η Οκτωβρίου

Φέτος για την επέτειο της 28ης  φτιάξαμε ένα τετράπτυχο, στις εσωτερικές του πλευρές ο Άγιος Δημήτριος και ο Λευκός Πύργος και στις δύο εξωτερικές πλευρές το ΟΧΙ και οι μικροί μαθητές με την ελληνική σημαία.