Δημιουργία Λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) των Μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.

Προκειμένου λοιπόν να σας διευκολύνουμε σας δείχνουμε παρακάτω οδηγίες με εικόνες αλλά και βίντεο για την δημιουργία του λογαριασμού. Σας υπενθυμίζουμε ότι είμαι στη διάθεση σας για όποια βοήθεια χρειαστείτε.Λήψη αρχείου